‘Utrechters moeten ook van achter hun computer kunnen participeren’

Participeren gaat nu vaak nog via stadsgesprekken, bewonersavonden en brainstormsessies, maar binnenkort kan dit ook online. Althans, als de motie die raadsleden Queeny Rajkowski (VVD) en Reinhild Freytag (Student & Starter) donderdag indienen wordt aangenomen. 

“We denken dat we online een grote groep mensen kunnen bereiken en laten meedenken die nu een beetje buiten schot blijft”, vertelt Rajkowski. “Denk bijvoorbeeld aan studenten en jonge gezinnen die het druk hebben. Zij denken nu vaak niet mee over vraagstukken, terwijl ze misschien wel goede ideeën hebben.”

Zie voor het volledige artikel: https://www.duic.nl/politiek/utrechters-moeten-ook-computer-kunnen-participeren/

Toelichting: De gemeente, haar dienstverlening en participatie zijn de afgelopen jaren flink gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Nu alleen participatie nog… Want waarom moeten bewoners op een specifieke gemeenteavond aanwezig zijn om pas mee te kunnen praten over hun gemeente, wijk of buurt?

Je kan nu als inwoner elke avond wel deelnemen aan een rondetafelbijeenkomst, stadsgesprek, wijkinventarisatie, of welke naam ze er dan ook aan geven. Ik ga liever voor kwaliteit ipv kwantiteit. Ambtenaren stoppen nu zoveel tijd in het organiseren van allerlei avonden dat er minder tijd over is voor het bereiken van iedereen of het aan de slag gaan met de input. Er is een overkill aan participatieavonden, en toch voelen bewoners zich niet betrokken.

Het digitaliseren van participatie kan hier een oplossing bieden! Zo kunnen alle inwoners hun input online geven, en kunnen ambtenaren alle feedback makkelijk online inzien.

Pleidooi voor digitale inschrijving baby’s in Utrecht

‘Ouders hebben de eerste dagen na de geboorte van hun kind wel wat beters te doen dan naar het gemeentehuis gaan’, dat is de strekking van een pleidooi dat raadslid Queeny Rajkowski (VVD) donderdag gaat houden bij de bespreking van de begroting in de gemeenteraad. 

Ze wil op korte termijn dat het inschrijven van pasgeboren baby’s ook digitaal kan in Utrecht. “In deze tijd moeten dit soort dingen ook online kunnen. Het is klantvriendelijk, makkelijker voor ouders en efficiënter voor de gemeente”, vertelt Rajkowski.

Een dergelijke procedure is met DigiD ook veilig in te voeren. (…) zie voor het volledige artikel: https://www.duic.nl/politiek/pleidooi-digitale-inschrijving-babys/

Toelichting: Geboorte van een kindje is een belangrijk moment en iedereen heeft daar andere behoeften en gedachtes bij.

Ter verduidelijking: wat mij betreft is de digitale manier ook niet ter vervanging, maar als extra keuzemogelijkheid. Mensen die graag nog langs willen komen, blijven welkom!

Dat geldt overigens voor alle dienstverlening die via de gemeente loopt. Niet iedereen kan of wil gebruik maken van digitale mogelijkheden en dat is ook helemaal niet erg.

Er zijn ook mensen die het fijn vinden dat dit soort dingen ook digitaal kunnen en vinden het minder handig als ze naar het Stadskantoor moeten komen. Ik zie digitalisering dus als extra keuzemogelijkheid en dienstverlening naar degenen die hier gebruik van willen maken.

Ik ben het eens met dat het zoveel mogelijk voorkomen van het voorkomen van risico’s op fraude een randvoorwaarde is en anders moet zoiets niet of anders aangeboden worden.

De zekerheden (zoveel als mogelijk is) die gegeven worden bij het fysiek langskomen bij de gemeente Utrecht, zouden dus ook voor online moeten gelden.

De gemeente Almelo (niet Almere zoals in het artikel staat vermeld) is hier al mee bezig. Lijkt mij slim als onze gemeente contact met hen opneemt en vraagt hoe zij dit allemaal hebben opgelost. Dan kan Utrecht daarvan leren in plaats van dat zelf het wiel uitvinden.

Gemeente Utrecht moet ID-bewijzen opsturen

De gemeente zou identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen thuis of op het werk moeten laten bezorgen bij haar inwoners. Dat zal VVD-raadslid Queeny Rajkowski morgenavond in de commissievergadering bepleiten. 

14 juni 2016 – Rajkowski komt met het idee, omdat het niet altijd voor iedereen even praktisch is om voor het aanvragen van een ID-kaart twee keer op en neer te moeten naar het stadskantoor. “Volgens mij past dit echt bij Utrecht. In sommige gemeenten, Haarlemmermeer bijvoorbeeld, is dit idee al succesvol in de praktijk gebracht. Stel dat je drie kinderen hebt: dan is het niet handig om twee keer een rit naar het Stadskantoor te organiseren. Helemaal met de parkeermogelijkheden daar”, zegt Rajkowski.

In gemeenten die al werken met dit systeem kost het afleveren van een IDkaart rond de €5,- extra. Er wordt in die gemeenten veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid.

De bezorging valt niet onder de reguliere bezorging. Fraude en misbruik liggen op de loer en de bezorging moet dus zorgvuldig gedaan worden. Rajkowski: “Er komt bij het afleveren wel een identiteitscheck kijken. Dus mensen moeten wel thuis zijn als het wordt afgeleverd.”

De VVD dient dit voorstel in bij het bespreken van beleid van de gemeente van 2016 (de Voorjaarsnota 2016) en doet dit samen met Student & Starter.

Bron: https://www.duic.nl/politiek/gemeente-moet-id-bewijzen-thuis-opsturen/

 

Vergunningaanvragen in één dag!

12 november 2015 – Het aanvragen van een vergunning moet in veel gevallen in één dag kunnen, vindt de VVD. De liberalen willen dat het stadsbestuur de mogelijkheden daarvan onderzoekt. Samen met de partij Student & Starter dient de VVD daartoe een voorstel in.

Een snelle behandeling van een vergunningsaanvraag heeft verschillende voordelen, benadrukt VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “Ten eerste is er natuurlijk snel duidelijkheid voor de aanvrager”, geeft Rajkowski aan. “Daarnaast is het goedkoper en bevordert een vergunningsaanvraag in één dag de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente.”

De partijen wijzen er in hun voorstel op dat het Rotterdam al lukt om de beantwoording van vergunningsaanvragen binnen één dag te doen. Rajkowski: “Dat moet in Utrecht dus ook kunnen. Het is goed voor de aanvrager, goed voor de gemeente en goed voor de dienstverlening.”

Als het voorstel van VVD en Student & Starter vanavond wordt aangenomen, gaat het stadsbestuur onderzoek doen naar de mogelijkheden. Daarover komt dan in het voorjaar een rapportage.

http://utrecht.vvd.nl/nieuws/8952/vergunning-aanvragen-in-een-dag

53H (1)