Digitalisering & Banen van de Toekomst

We kunnen niet meer naĆÆef zijn, ik wil dat Nederland en Nederlanders veiliger zijn online. En meer stimulans voor innovatie in het bedrijfsleven.

Wil je mij iets meegeven over dit onderwerp of op de hoogte gehouden worden? šŸ‘‰Klik dan hier.

Toelichting

Soms moet de overheid een actieve rol nemen. Bijvoorbeeld met investeringen via het nieuwe groeifonds in onderzoek en innovatie rond kunstmatige intelligentie. Dat is een van de ā€˜sleuteltechnologieĆ«nā€™, die onze samenleving en economie zal transformeren, zoals eerder de boekdrukkunst en de stoommachine dat deden. En om de knapste koppen ter wereld op te leiden, zal de overheid moeten zorgen voor excellent onderwijs. Met voldoende geld voor onderzoek en ontwikkeling door bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen kan Nederland een vooraanstaande rol spelen.

Door het voor startups makkelijker te maken om samen te werken met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, financiƫle steun aan bedrijven die werken aan sleuteltechnologieƫn en na te denken over een toekomstbestendig sociaal stelsel met nieuwe vormen van (digitale) heffingen, waarmee we de lasten op werken weer kunnen verlagen. Door daarnaast extra gas te geven op de aanpak van cybercrime en het voorkomen van discriminatie met data door algoritmen, zorgen we dat de ontwikkelingen ook veilig en vrij zijn.

End to end encryptie is een voorwaarde om online veilig en vrij te zijn. De VVD heeft eerder in debatten met Grapperhaus aangegeven geen voorstander van zijn voorstel te zijn om achterdeurtjes in te bouwen. Als de deur eenmaal van het slot is, is hij van het slot. Dan geven we dus ook hackers, criminelen en vijandige staten vrij spel. Om deze reden heeft de VVD fractie de minister ook eerder opgedragen geen onomkeerbare stappen te nemen.

Daarom wil ik onder andere:

1. Beter ondersteunen van startups

We verbeteren hun toegang tot innovatieregelingen zoals de WBSO, en tot de onderzoeken en achterliggende data van publieke kennisinstellingen. Ook maken we het voor startups makkelijker om samen te werken met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en helpen we bij het vinden van talentvolle werknemers waarmee startups kunnen groeien.

2. Verbetering van het Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat

Het internationale dataknooppunt dat Nederland is, wordt ook wel de digitale mainport genoemd. Dat betekent blijven investeren in deze infrastructuur van wereldklasse, investeren in uitmuntend onderwijs, een goed functionerende arbeidsmarkt, innovatie en lage belastingen. De staatsschuld mag tijdelijk toenemen voor investeringen die het groeivermogen structureel versterken. Hiervoor zetten we het Nationaal Groeifonds in.

3. Innovatie en ontwikkeling van ā€˜sleuteltechnologieĆ«nā€™

Dan gaat het onder andere omĀ kunstmatige intelligentie via overheidsinvesteringen en financiĆ«le steun aan bedrijven, bijvoorbeeld via het fonds Invest-NL. De overheid gaat meer samenwerken met bedrijven en kan een groter deel van het mogelijke verlies dekken bij risicovolle maar innovatieve projecten. Zo versterken we ook innovatieve regionale centra zoals Brainport Eindhoven en de Foodvalley rond Wageningen.

4. Inzetten op algehele digitale vaardigheden

Frauders via whatsapp, sexting, online pesten, phishing. We weten allemaal hoe je moet voorkomen dat er fysiek ingebroken wordt, die kennis mag over digitaal nog beter! Veilig zijn online zodat we gebruik kunnen maken van de vrijheden die het internet ons biedt.

5. Een toezichthouder voor algoritmen om willekeur en discriminatie te voorkomen

De nieuw organisatie ziet toe op transparantie van algoritmen in zowel de publieke als private sector, en grijpt in het uiterste geval in wanneer bestaande rechten worden geschonden, bijvoorbeeld in geval van ongelijke behandeling.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.