Emancipatie & Discriminatie

In Nederland moet je jezelf kunnen zijn om te leven en liefhebben zoals jij dat wilt.

Wil je mij iets meegeven over dit onderwerp of op de hoogte gehouden worden? 👉 Klik dan hier.

Toelichting

We maken geen onderscheid tussen hetero’s, homo’s, biseksuelen en transgenders. Helaas is nog niet iedereen in Nederland zover. Een samenleving gebaseerd op wederkerigheid heeft juist een sterke overheid nodig die normen actief uitdraagt.  

Daarbij hoort een krachtige afwijzing van iedere vorm van discriminatie, waar helaas te veel mensen die op een positieve manier wat van hun leven in Nederland proberen te maken, last van hebben. Kleur mag geen achterstand opleveren. 

Daarom wil ik onder andere:

1. Een boete voor bedrijven die geen eerlijke kans geven

Die moet er komen voor bedrijven die geen eerlijke kansen geven bij sollicitaties, vanwege achtergrond, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap. Ook willen we discriminatie en racisme in de topsport en amateursport harder aanpakken.

2. Diversiteit een verplicht onderdeel wordt in de lerarenopleiding

Meer aandacht op scholen voor gelijkheid van geslacht, seksualiteit en achtergrond. Ook mag de vrijheid van onderwijs (artikel 23) niet meer strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel (artikel 1). De onderwijsinspectie ziet hierop toe.

3. Een verbod op conversietherapie bij homoseksualiteit en homogenezing

Het verbod geldt uitsluitend op conversie van homoseksualiteit, zo blijft een medische behandeling voor kinderen met genderdysforie mogelijk. Subsidies voor organisaties die conversietherapieën aanbieden worden per direct ingetrokken.

4. Eerlijke algortimes

De overheid gaat actiever optreden tegen discriminatie of oneerlijke behandeling. Er komt meer controle op de computermodellen die bedrijven en overheden gebruiken om bijvoorbeeld verzekeringspremies vast te stellen of mogelijke fraudeurs op te sporen.

5. Meer aandacht voor gelijkheid voor de wet, godsdienstvrijheid en discriminatie in het inburgerings curriculum

Het is van belang dat nieuwkomers al snel leren wat onze Nederlandse normen en waarden zijn, wat onze geschiedenis is en wat ons bindt. 

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.