Steuntje in de rug

Waar nodig een klein, groot of permanent steuntje in de rug zodat jij weer verder kan.

Wil je mij iets meegeven over dit onderwerp of op de hoogte gehouden worden? 👉 Klik dan hier.

Toelichting

Soms gebeurt er iets onverwachts in je leven waar je geen controle over hebt, maar wat wel je hele leven op z’n kop zet. Dat kan te maken hebben met jouw financiën, jouw gezondheid of met jouw geliefden. Ik vind het belangrijk dat de overheid op dat moment goed kijkt naar of en welk steuntje in de rug jij nodig hebt.

Daarom wil ik onder andere:

1. Ademruimte voor mensen met problematische schulden

Die ademruimte dan gecreëerd door de problemen samen met een hulpverlener op een rij te zetten en verdere escalatie te voorkomen. Schuldhulpverleners krijgen hiervoor aanvullende, wettelijke mogelijkheden om de schuldensituatie twee maanden te bevriezen. Ook maken we het makkelijker om snel toeslagen stop te zetten en toeslagschulden te voorkomen.

2. Een hoger minimumloon

Zodat werken ook voor de lagere inkomens meer loont. Daarbij maken we de bestaande loonkostenvoordelen gerichter. Uitkeringen stijgen niet automatisch mee met het minimumloon, met uitzondering van AOW en arbeidsongeschiktheid.

3. Centraal stellen van talenten van mensen en niet hun beperking

De overheid biedt begeleiding op de werkvloer of een vergoeding voor aanpassing van de werkplek aan voor mensen met een beperking. En een transparant beoordelingssysteem (schattingsbesluit) voor arbeidsongeschiktheid, dat beter aansluit bij de praktijk. Daarbij kijken we naar wat mensen wel kunnen en schrijven we mensen minder snel af.

4. Een beter vangnet voor ondernemers en zelfstandigen (zzp’ers)

We stellen ondernemers en zelfstandigen die in de bijstand terechtkomen het eerste jaar vrij van de vermogenstoets. Dit voorkomt dat ondernemers die bereid waren risico’s te nemen, direct hun eigen woning moeten verkopen of hun pensioenvermogen moeten opeten.

5. Het terugbrengen van de menselijke maat in de uitvoering

Er zijn de afgelopen jaren teveel voorbeelden geweest van burgers en ondernemers die onterecht als fraudeur aangemerkt werden. De aanpak van fraude mag er niet toe leiden dat iemand die een foutje maakt gelijk als fraudeur wordt bestempeld. Om dit te veranderen versterken we de interne checks in de uitvoering en dringen we tegelijkertijd onduidelijk, juridisch taalgebruik terug in de communicatie van de overheid. 

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.