Werk & Gezin

Leven, werken en liefhebben zoals jij dat wilt.

Wil je mij iets meegeven over dit onderwerp of op de hoogte gehouden worden? 👉 Klik dan hier.

Toelichting

Het is 2021. Tijd om de emancipatie te voltooien, zodat gezinnen zelf bepalen hoeveel ze werken, en als ze fulltime werken, dat financieel voordelig is. Tijd voor betaalbare kinderopvang, eigen invulling bij ouderschapsverlof en minder belasting voor kleine spaarders.

Een stabiele samenleving kan niet zonder een sterke middengroep. En een overheid kan zich niet permitteren de brede middengroep te negeren, zeker niet wanneer deze het grootste slachtoffer van de veranderende samenleving dreigt te worden. Het kapitalisme heeft soms bijsturing nodig om te zorgen dat liberalisme werkt voor de mensen. 

Daarom wil ik onder andere:

1. Eén samengevoegde en meer overdraagbare verlofregeling

Deze regeling komt er voor zaken als geboorte, ouderschap, kortdurende zorg en calamiteiten, zodat mensen verlof kunnen inzetten op een manier die bij hun situatie past. 

2. Een regeling voor meerouderschap 

Hierbij is het mogelijk om maximaal vier juridische ouders te hebben, bijvoorbeeld twee stellen van gelijk geslacht die met zijn vieren een kind opvoeden. 

3. Gelijke rechten voor gehuwde en ongehuwde vaders bij de erkenning van hun kind

Om de juridische positie van de vader te versterken en juridische problemen bij een eventuele scheiding te voorkomen, krijgen ongehuwde vaders voortaan van rechtswege het gezag, net zoals gehuwde vaders.

4. Een hogere overheidsbijdrage in de kinderopvang voor mensen met een middeninkomen

Zo ontlasten we werkende ouders, stimuleren we fulltime werken en hebben gezinnen meer keuzevrijheid over hoe zij de balans tussen werk en gezin willen inrichten.   

5. Kleine spaarders ontzien door belasting te heffen over het reëel ontvangen rendement 

Om spaarders te beschermen verbieden we bovendien negatieve rentes voor het bedrag dat valt onder de grens van het depositogarantiestelsel.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.