Betrek ouders bij discussie Zwarte Piet

De VVD wil dat schoolbesturen in Utrecht actief met ouders het gesprek aangaan over de invulling van het Sinterklaasfeest.

Het besluit van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht om zwarte piet volledig van school te weren, werd enige tijd geleden zonder goed overleg met ouders genomen. “Wij vinden ouderparticipatie ontzettend belangrijk”, geeft VVD-raadslid Queeny Rajkowski aan. “De schoolbesturen hadden er verstandig aan gedaan om actiever het gesprek aan te gaan met ouders.”

Rajkowski is ervan overtuigd dat er nu juist zoveel ophef is over zwarte piet op school, omdat er geen enkele inspraak is geweest. “Ouders willen thuis op een eigen manier invulling geven aan het Sinterklaasfeest – al dan niet met zwarte piet”, betoogt ze. “Maar ze ervaren dat scholen een besluit voor hen nemen. Dat wekt irritatie.”

Zwarte Piet is bij uitstek een maatschappelijke discussie die op school niet genegeerd kan worden. “Als je het als ouder niet eens bent met een schoolbesluit dan is het belangrijk dat de schoolbesturen dat weten.” Rajkowski voegt toe: “Hou wel rekening met de manier waarop je dat doet, laten we het een leuk feest voor de kinderen houden.”

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.