Betrek ouders bij discussie Zwarte Piet.

De VVD wil dat schoolbesturen in Utrecht actief met ouders het gesprek aangaan over de invulling van het Sinterklaasfeest.

Het besluit van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht om zwarte piet volledig van school te weren, werd enige tijd geleden zonder goed overleg met ouders genomen. “Wij vinden ouderparticipatie ontzettend belangrijk”, geeft VVD-raadslid Queeny Rajkowski aan. “De schoolbesturen hadden er verstandig aan gedaan om actiever het gesprek aan te gaan met ouders.”

Rajkowski is ervan overtuigd dat er nu juist zoveel ophef is over zwarte piet op school, omdat er geen enkele inspraak is geweest. “Ouders willen thuis op een eigen manier invulling geven aan het Sinterklaasfeest – al dan niet met zwarte piet”, betoogt ze. “Maar ze ervaren dat scholen een besluit voor hen nemen. Dat wekt irritatie.”

Zwarte Piet is bij uitstek een maatschappelijke discussie die op school niet genegeerd kan worden. “Als je het als ouder niet eens bent met een schoolbesluit dan is het belangrijk dat de schoolbesturen dat weten.” Rajkowski voegt toe: “Hou wel rekening met de manier waarop je dat doet, laten we het een leuk feest voor de kinderen houden.”

Kies Queeny.

Zodra het weer beter gaat met ons land, wil ik ervoor zorgen dat het niet alleen uit rapporten en ranglijstjes blijkt dat het goed gaat, maar dat mensen thuis het ook voelen. Daarvoor moeten we ondernemers, middeninkomens en de publieke sector herwaarderen. Dat uitgangspunt wil ik meenemen naar Den Haag zodat we samen sterker verder kunnen.

Samen sterker verder en hoopvol de toekomst tegemoet. Die toekomst bepaal jij op 17 maart.

Stem Queeny Rajkowski, VVD plek 13.

Wil je mij iets meegeven? Ik drink graag een digitaal bakje koffie met je. Die kan je inplannen op: koffiemetqueeny.nl

Standpunten.