Blijf op de hoogte

De toekomst maken we nu.

Queeny Rajkowski

Aan de slag voor Nederland.

Kandidaat Tweede Kamer VVD.

De VVD werkt al jaren aan een sterkere en gelijkwaardigere samenleving, zodat iedereen nog meer kan werken, leven en liefhebben zoals hij/zij dat zelf wilt en daar wil ik aan bijdragen.

Wil jij op de hoogte blijven van mijn campagne of daaraan bijdragen?

Wie ben ik.

In Nederland kun je altijd wat van je leven maken, ook als je (onverwachts) in een lastige positie terecht komt, zoals sommigen nu meemaken in de huidige crisis met hun gezondheid of hun financiën.

Ook ik heb zoiets meegemaakt. Het kan dan voelen alsof de een er wat meer z’n best voor moet doen dan de ander. En toch kun je in onze samenleving altijd iets van je leven maken.

Ik heb geleerd dat mensen sterk zijn en als ze problemen hebben, het belangrijk is om goed te luisteren naar wat ze aangeven nodig te hebben. Ik groeide op in het prachtige Arnhem, ging studeren in Utrecht en vond daar de liefde.

Elkaar respecteren betekent voor mij enerzijds dat je iemand aanpakt als die de grens over gaat, en echte gelijkwaardigheid anderzijds waarbij iedereen die dat wilt, zich betrokken en gehoord voelt. Die balans neem ik mee de politiek in.

Op dit moment ben ik gemeenteraadslid voor de Utrechtse VVD waar ik me bezig hou met emancipatie en discriminatie, werken en gezin, veiligheid en digitalisering en een steuntje in de rug voor wie het nodig heeft. Voor Utrechters spelen ook zorgen omtrent o.a. betaalbaar wonen, duurzaamheid, verkeer, horeca en cultuur.

Daarnaast werk ik bij Valtech, een global digital agency, als 'head of learning and development'. Meer weten over mijn werkervaring?

Bekijk LinkedIn

Emancipatie & discriminatie.

In Nederland moet je gewoon jezelf kunnen zijn. 

We maken geen onderscheid tussen hetero’s, homo’s, biseksuelen en transgenders. Helaas is nog niet iedereen in Nederland zover. Een samenleving gebaseerd op wederkerigheid heeft juist een sterke overheid nodig die normen actief uitdraagt.  

Zoals een boete voor bedrijven die geen eerlijke kans geven bij sollicitaties, vanwege achtergrond, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap en het harder aanpakken van discriminatie en racisme in de topsport en amateursport. 

Steuntje in de rug.

Soms gebeurt er iets onverwachts in je leven waar je geen controle over hebt, maar wat wel je hele leven op z’n kop zet. 

Dat kan te maken hebben met jouw financiën, jouw gezondheid of met jouw geliefden. Ik vind het belangrijk dat de overheid op dat moment goed kijkt naar of en welk steuntje in de rug jij nodig hebt. 

Door ademruimte voor mensen met problematische schulden, een hoger minimumloon, ondernemers en zelfstandigen die in de bijstand terechtkomen het eerste jaar vrijstellen van de vermogenstoets en het fiscaal aantrekkelijk te maken om een transitievergoeding te gebruiken voor omscholing. 

Werk en gezin.

Een stabiele samenleving kan niet zonder een sterke middengroep. 

En een overheid kan zich niet permitteren de brede middengroep te negeren, zeker niet wanneer deze het grootste slachtoffer van de veranderende samenleving dreigt te worden. Het kapitalisme heeft soms bijsturing nodig om te zorgen dat liberalisme werkt voor de mensen.  

Door kleine spaarders te ontzien, een hogere overheidsbijdrage in de kinderopvang en een(fulltime-) werkbonus voor mensen die fulltime werken. 

Digitalisering en banen van de toekomst.

Soms moet de overheid een actieve rol nemen. Bijvoorbeeld met investeringen via het nieuwe groeifonds in onderzoek en innovatie rond kunstmatige intelligentie. 

Dat is een van de ‘sleuteltechnologieën’, die onze samenleving en economie zal transformeren, zoals eerder de boekdrukkunst en de stoommachine dat deden. En om de knapste koppen ter wereld op te leiden, zal de overheid moeten zorgen voor excellent onderwijs. Met voldoende geld voor onderzoek en ontwikkeling door bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen kan Nederland een vooraanstaande rol spelen. 

Door het voor startups makkelijker te maken om samen te werken met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, financiële steun aan bedrijven die werken aan sleuteltechnologieën en na te denken over een toekomstbestendig sociaal stelsel met nieuwe vormen van (digitale) heffingen, waarmee we de lasten op werken weer kunnen verlagen. Door daarnaast extra gas te geven op de aanpak van cybercrime en het voorkomen van discriminatie met data door algoritmen, zorgen we dat de ontwikkelingen ook veilig en vrij zijn. 

Veiligheid.

Vrij zijn, leven en liefhebben zoals jij dat wilt. Dat betekent ook geen tolerantie voor mensen die misbruik maken van onze vrijheden, onze samenleving of die discrimineren.  

Meer dan honderd jaar is er gevochten voor de verwezenlijking van liberale idealen. Denk aan fundamentele vrijheden als de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, de rechtsstaat en de vrije markt. Maar we moeten ook in de spiegel durven kijken. Want juist de belangrijkste verworvenheden hebben ons ook kwetsbaar gemaakt.  

Daarom wil ik dat de vrijheid van meningsuiting van haatpredikers of de godsdienstvrijheid van ondermijnende genootschappen wordt beperkt, versterking van een speciaal interventieteam met specialisten van de politie, OM, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst dat achter de grote bazen van de drugskartels aangaat, de Nationale Politie versterken met extra wijkagenten (basisteams), cyberexperts en recherche, en een Very Irritating Police-aanpak voor overlastgevende hangjongeren of asielzoekers.

En nog meer.

Op dit moment ben ik gemeenteraadslid voor de Utrechtse VVD waar ik me bezig hou met emancipatie en discriminatie, werken en gezin, veiligheid en digitalisering en een steuntje in de rug voor wie het nodig heeft.

Voor Utrechters spelen daarnaast ook zorgen omtrent o.a. betaalbaar wonen, duurzaamheid, verkeer, horeca en cultuur. Wil je weten wat de VVD hierover vindt? Bekijk dan ons (concept) verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma