Een betaalbaar leven

Het leven is duur geworden. Gewone Nederlanders, die hard werken, gewerkt hebben, of op een andere manier bijdragen aan de maatschappij, vragen zich af of zij hun leven wel kunnen blijven leiden of voelen de angst om door het ijs te zakken. Dat is niet oké. Want als je je best doet, hoor je het in Nederland gewoon goed te hebben. Die belofte wil ik herstellen.  

We moeten de stijgende rekeningen nú aanpakken. Juist ook voor de middeninkomens. Want zonder een brede middenklasse verdwijnt de basis van onze samenleving en komen mensen nog meer tegenover elkaar te staan. Dat mogen we nooit accepteren.

Dus is het nodig dat we scherpe keuzes maken. Voor verdeeldheid, wegkijken en waterige compromissen is er geen tijd meer. Werken moet lonen. En meer werken, moet ook meer opleveren. De belastingen op wonen mogen niet nog verder stijgen en er moet meer gebouwd worden zodat koop- en huurwoningen goedkoper worden, ook in de groene buitengebieden. Daarnaast moet de overheid zelf zuiniger aan doen. 

Dit betekent.

▶  De belasting op werk verlagen. We willen dat werken loont, en dat mensen gestimuleerd worden om meer uren of voltijd te werken. Daarom willen we de belasting op werk verlagen, zodat middengroepen er meer op vooruit gaan en het loont om (meer) te gaan werken. We verruimen de werkkostenregeling, zodat werkgevers hun personeel kunnen belonen, bijvoorbeeld met een meeruren bonus.

▶  Een eenvoudiger belasting- en toeslagenstelsel. We gaan door met de ingezette vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel, waarbij bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag op termijn wordt afgeschaft. Uiteindelijk willen we af van het hele toeslagenstelsel. Naast eenvoudiger maken wij het stelsel zo ook voorspelbaarder, waardoor het beter te overzien is en we armoede verder voorkomen. Hierbij is de koopkracht van met name middengroepen randvoorwaardelijk. Eerder gemaakte afspraken worden nageleefd, zeker wanneer zulke afspraken bepalend zijn geweest voor lange termijn (investerings-) beslissingen. Bij de vereenvoudiging van het belastingstelsel worden alle nieuwe regelingen nagelopen op eenvoud, uitvoerbaarheid en zuiverheid.

▶  Werknemers mee laten profiteren. Als het goed gaat met een bedrijf, moet het ook goed gaan met de werknemers van dat bedrijf. Daarom willen we meer mogelijkheden creëren om werknemers meer mee te laten delen in de winst die het bedrijf maakt.

▶  Meer inzicht in hoe meer werken loont. Veel goedbedoelde regelingen maken meer werken minder lonend. Daarom gaan we bij financiële besluiten vooraf standaard het effect op de marginale druk inzichtelijk maken en meewegen. De overheid zorgt ervoor dat het effect van meer uren werken op je nettoloon snel en eenvoudig uit te rekenen is. En werkgevers geven iedere werknemer een begrijpelijk en overzichtelijk loonstrookje, zodat mensen snappen wat
ze verdienen en waar ze voor betalen.

▶  Goedkopere kinderopvang voor werkenden. We hervormen de kinderopvangtoeslag naar bijna gratis kinderopvang voor werkenden, waarbij fulltime werkenden en ouders die meer willen werken profiteren. De urenregistratie regelen we eenvoudiger, zodat met name zelfstandigen betere toegang hebben tot kinderopvang. We nemen voor deze hervorming zorgvuldig de tijd vanwege de krappe arbeidsmarkt en houden vast aan de diversiteit in de opvang. Daarbij passen we slimme prijsregulering toe, om te voorkomen dat de kosten te veel stijgen. De huidige opvangcapaciteit wordt als eerste ingezet voor werkenden.

▶  Goedkoper naar je werk kunnen. Om naar je werk gaan betaalbaar te houden, willen we de belastingvrije reiskostenvergoeding standaard indexeren en daarbij verhogen. En in ieder arbeidscontract moet een afspraak over een reiskostenvergoeding gemaakt zijn. Ook verlagen we de accijnzen op brandstof, zodat autorijden betaalbaar blijft.

▶  Lagere belasting op de energierekening. De energiebelasting in Nederland hoort tot een van de hoogste van Europa, terwijl de rekeningen ook al hoog zijn. Wij willen de belasting op de energierekening verlagen.

▶  Betaalbaar wonen. We willen ook de lokale lastenstijging voor huiseigenaren en mkb’ers beperken. Het is hiervoor belangrijk om de positie van gemeenteraden te versterken. Dit doen we door een landelijk maximumpercentage voor de OZB-stijging te introduceren waar gemeenteraden vervolgens op kunnen sturen. Dit voorkomt grote OZB-stijgingen. Daarnaast laten we de hypotheekrenteaftrek in stand en remmen we de stijging van de huren. We onderzoeken of we op termijn over kunnen op een ingezetenenheffing als alternatief voor bestaande lokale belastingen. Ook zorgen we ervoor dat je makkelijker je huis kunt verduurzamen of dat je huisbaas hiertoe verplicht wordt. Zo blijft wonen betaalbaar.

▶  Een einde aan werkende armen. In Nederland zou je met een voltijdbaan rond moeten kunnen komen. We stellen onszelf het doel om werkende armoede zo snel mogelijk terug te dringen. Om dit te bereiken verhogen we het minimumloon.

▶  Ieder kind moet de armoede kunnen ontstijgen. We gaan anders naar het bestrijden van armoede kijken. Kinderen kunnen er niks aan doen dat zij in armoede geboren worden. We willen dat nog meer kinderen dan nu de armoede ontgroeien. Zij verdienen gelijke kansen. We steunen gezinnen met kinderen.

▶  Niet profiteren van andermans geldproblemen. We gaan het doorverkopen van schulden op consumenten als verdienmodel tegen. We gaan ‘Buy Now, Pay Later’ constructies streng reguleren. Dit wordt voor minderjarigen of bij grote bedragen verboden, om kwetsbaren te beschermen tegen het aangaan van te grote betalingsverplichtingen. We verlagen de maximaal toegestane boetes bij het missen van een betaling. En we verplichten het vooraf actief attenderen van gebruikers over de kosten en rentes.

▶  Mensen van werk naar werk helpen. Hoe eerder iemand na baanverlies weer aan de slag gaat, hoe beter. Als een werkgever iemand moet laten gaan, maar de werknemer helpt bij het vinden van een nieuwe baan, hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

▶  Snel een nieuwe baan bij werkloosheid. We willen mensen die werkloos zijn geworden in staat stellen zich volledig te richten op het vinden van een nieuwe baan. Daarom komen we direct na het werkloos worden met een hogere WW-uitkering, die stapsgewijs afbouwt.

▶  Mensen uit de bijstand aannemen belonen. Het aannemen van iemand die lang niet gewerkt heeft, kent risico’s voor een werkgever. We laten de overheid een deel van dit risico dragen, zodat meer werkgevers deze groep een kans gaan bieden. We vragen een bijdrage van bedrijven en de overheid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We verhogen de taaleis in de bijstand, omdat Nederlands leren cruciaal is op weg naar een baan.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.