Cybercrime

Iedereen kent het wel: een mailtje, appje of sms’je van een cybercrimineel die jou probeert op te lichten. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) schat zelfs dat er in 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer zijn geworden van cybercrime in 2022.
Te lang is de online wereld een wild westen geweest. Onze digitale veiligheid is randvoorwaardelijk voor onze fysieke veiligheid. Wat op straat niet mag, moet ook online niet mogen. Daarom werken we aan het herkennen van online oplichting en fraude, maar ook investeren we in digitale kennis bij politie, OM en rechters. Daarnaast moeten burgemeesters en toezichthouders meer verantwoordelijkheid krijgen om online platformen en sociale media tot orde te roepen als zij illegale activiteiten op hun platformen toestaan.

Dit betekent…

▶  Online aangejaagde ordeverstoring wordt aangepakt. Wat op straat geldt, dient ook online te gelden. Dezelfde normen en straffen gaan ook voor de online wereld op.

▶  Cybercriminelen zwaarder straffen. We brengen de huidige straffen op cybercriminaliteit meer in lijn met de huidige omvang en maatschappelijke impact van cybercrime door de maximale straffen op cybercriminaliteit te verhogen van vier jaar naar acht jaar.

▶  Veilig en weerbaar in de digitale wereld. Naast dat we de digitale veiligheid en weerbaarheid van onze overheid in onder andere de uitvoering willen versterken, willen we mensen weerbaarder maken tegen bestaande en nieuwe vormen van digitale criminaliteit zoals vriend-in-noodfraude, phishing en spoofing. Hierbij hebben we extra aandacht voor het beschermen van kinderen tegen online misbruik. Nieuwe vormen van digitale oplichting en fraude met behulp van kunstmatige intelligentie gaan we actief tegen door digitale vaardigheden en kennis te versterken en door te werken aan transparantie en veiligheidswaarborgen voor kunstmatige intelligentie. Het watermerken van materiaal dat is gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie, wordt de norm.

▶  Wij blijven investeren in een sterke politie. Onze mensen behoren tot de beste ter wereld. Dat willen we zo houden. We willen de Nationale Politie versterken met extra (digitale) wijkagenten, cyberexperts, (specialistische) (wijk)rechercheurs en (specialistische) vrijwilligers. We zorgen dat de politie het beste materieel heeft en passende arbeidsvoorwaarden, en uitgerust wordt met stroomstootwapens en bodycams. We versterken de mogelijkheden om als zij-instromer bij de politie te komen werken en om als vrijwilliger bij te dragen.

▶  Informatiedeling in het kader van veiligheid verbeteren. Wanneer privacywetgeving in de weg staat bij het verbeteren van de veiligheid van burgers, moeten we dat oplossen. De mogelijkheden voor publieke organisaties (zoals sociaal domein, zorg en veiligheid bij gemeenten), private partijen en samenwerkingsverbanden om onderling relevante informatie uit te wisselen om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan of fraude te voorkomen worden verbeterd.

▶  Ondernemers helpen in strijd tegen cybercriminelen. Om ondernemers weerbaarder te maken tegen serieuze vormen van cybercrime, zoals ransomware voeren we een landelijk mkb-keurmerk in voor IT-leveranciers, gaan we structureel oefenen op digitale aanvallen en geven we (mkb-)ondernemers de mogelijkheid om de digitale beveiliging van hun bedrijf te laten testen met een cyberweerbaarheidsscan. We ondersteunen ondernemers bij het in kaart brengen van kansen en risico’s van komende transities.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.