Zwarte Prietpraat

januari 2018 – Op maandag 15 januari zat ik in de uitzending bij Prem Radhakishun in zijn radioprogramma ‘Zwarte Prietpraat’ op PowNed. We hebben het gehad over waar ik de politiek in ben gegaan, de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen en nog veel meer. Terugluisteren kan hier.

Radio uitzending WNL opiniemakers

Januari 2018 – Op zaterdag 20 januari zat ik in de uitzending bij WNL opiniemakers om te praten over de opkomst van nieuwe partijen, populariteit van de lokale politiek, uitkering voor nieuwkomers en autobranden. Terugluisteren kan hier.

Vlog: Internationale School Utrecht

Oktober 2017 – De Internationale School Utrecht (ISU) staat al 5 jaar in de gemeente Utrecht. Op deze school zitten internationale kinderen van ouders die nu in Nederland werken, maar uit het buitenland komen of straks naar het buitenland gaan. De vestiging van deze school in Utrecht zorgt ervoor dat Utrecht een aantrekkelijke regio is voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. Het zorgt voor werkgelegenheid en voor goed onderwijs aan internationale kinderen. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat deze school een mooie plek heeft in onze gemeente met genoeg ruimte om les te geven. Zoals je in de video ziet, is het gebouw nu te klein en staat er al een blauw bijgebouw. Hopelijk gaan ze zo snel als mogelijk verhuizen naar het Utrecht Science Park. De VVD blijft zich inzetten voor een passende locatie voor de ISU in Utrecht.

De vlog staat hier.

Rooftassenterreur

April 2017 – De VVD Utrecht pleit al jaren voor een harde aanpak van rooftassen. Zo is dankzij de VVD het sinds een aantal jaar verboden om deze tassen in de nabijheid van winkels te hebben. Het verbod geldt alleen op straat, niet in winkels zelf. Voor ondernemers is dit onbegrijpelijk. Een dief mag dus een voorwerp ter voorbereiding van een diefstal niet op straat bij zich hebben, maar wel in hun winkel? De VVD Utrecht wil daarom kijken naar verdergaande maatregelen. Misschien zelfs het verbieden van rooftassen in winkels.

Een rooftas heet officiëel ‘geprepareerde tas’ en wordt door winkeldieven gebruikt om het shopliften te vergemakkelijken. Een rooftas heeft namelijk een laagje aluminium of lood aan de binnenkant van de tas zodat detectiepoortjes geen signaal oppikken en dus niet werken. Ideaal voor een winkeldief om ongezien met een grote stapel dure broeken de winkel uit te lopen. Voor ondernemers is dit een doorn in het oog. Ze komen er vaak pas achter dat er een rooftas is gebruikt nadat de diefstal heeft plaatsgevonden. Het achteraf opsporen van deze winkeldieven is lastig. De diefstallen met rooftassen worden voornamelijk gepleegd door Roemenen die in groepen naar Nederland komen en na de diefstal weer terugkeren naar hun land. Ondernemers voelen zich machteloos. Zo vertelt ondernemer Tom Broekman (bekend van de winkels ‘Thom Broekman’ en ‘de Rode Winkel’) dat er dagelijks stapels kleren uit de winkel verdwijnen door het gebruik van rooftassen.

De VVD Utrecht pleit al jaren voor een harde aanpak van rooftassen. Zo is het dankzij VVDer Mark Dijk al bijna 10 jaar in Utrecht verboden om rooftassen in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben als een voorwerp dat kennelijk is uitgerust om het plegen van winkeldiefstallen te vergemakkelijken.

Dit verbod heeft nog niet geleid tot het gewenste effect. Rooftassen zijn namelijk wel verboden in het winkelgebied, maar niet in winkels zelf. Daarom pleitte de VVD er in 2014 wederom voor om ondernemers te ondersteunen in hun strijd tegen de rooftassenterreur door het bezit van rooftassen ook te verbieden in winkels zelf. Gemeentelijke regels gelden echter niet in winkels. Om het bezit van rooftassen te verbieden in winkels, is er een aanpassing van landelijke regelgeving nodig. Daarom vroegen wij in 2014 aan onze Utrechtse burgemeester om in gesprek te gaan met de lokale driehoek, de G4 en het ministerie van Veiligheid en Justitie om te kijken hoe dit gerealiseerd kan worden. Utrechtse ondernemers kijken nog te vaak toe hoe op grote schaal uit hun winkel geroofd wordt. De materiële en immateriële schade veroorzaakt door winkeldiefstal is enorm.

Met een rooftassenverbod in winkels, zijn we er echter nog niet. De pakkans is laag en de straf op winkeldiefstal met rooftassen heeft geen afschrikwekkende werking. Zo is de boete op winkeldiefstal met rooftas enkele tientallen euro’s. Verder wordt de dief gesommeerd om over een aantal weken terug te komen voor een rechterlijk oordeel. Een lachertje voor iemand die daarna vrolijk in de auto naar Roemenië stapt en uiteraard niet meer terugkomt.

Binnenkort start er een pilot in Limburg voor een winkelverbod voor de rooftas. Fijn dat er na jarenlange machteloosheid van ondernemers een pilot plaatsvindt. Wel jammer dat deze zo lang op zich heeft laten wachten en ook jammer dat hij niet in Utrecht plaatsvindt. Wellicht zou een pilot de Utrechtse ondernemers alvast helpen in hun strijd tegen deze winkeldiefstal. Wij hebben daarom gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een pilot in Utrecht. Ook hebben we gevraagd naar een evaluatie van het rooftassenverbod tot nu toe. Misschien dat daar nog nieuwe inzichten uitkomen waardoor wij ondernemers beter kunnen ondersteunen vanuit de politiek.

Overigens zijn rooftassen niet de enige tassen die met een laag aluminium of lood bekleed zijn. De diepvriestas kan ook als rooftas gebruikt worden. U hoeft echter niet bang te zijn op beschuldiging van voorbereiding diefstal als u onderweg naar de supermarkt met diepvriestas in uw hand, een kledingwinkel binnenloopt. In de APV (gemeentelijke regelgeving) staat vermeld dat het verbod van rooftassen alleen geldt wanneer het in het bezit zijn daarvan een voorbereidingshandeling op diefstal is. Een diepvriestas of koeltas is zo opvallend, in de praktijk zal die nooit gebruikt worden.

Het verbod geldt dus slechts voor bezoekers van winkels die zich vreemd gedragen. In de nieuwsbrief van Centrum Management Utrecht is te lezen dat er naast tassen ook gebruik wordt gemaakt van dozen die lijken op cadeau’s, koffers, trolleys, jassen en dat zelfs rokken geprepareerd worden. Ze spreken van rokken of tassen die onnatuurlijk stijf, recht of bol staan, maar er toch weinig gewicht in lijkt te zitten.

Rooftassen zijn op dit moment verboden in de nabijheid van winkels, maar (nog) niet in winkels zelf. Dit maakt het voor ondernemers lastig om in te grijpen en geeft hen een machteloos gevoel. Daarom ziet de VVD Utrecht graag dat er geëxperimenteerd wordt met een verbod op het in bezit zijn van rooftassen in winkels zelf. Het in bezit zijn van rooftassen nabij winkels is al verboden, maar dat is niet genoeg. We zijn blij met de pilot in Limburg, maar de laatste stappen zijn nog niet gezet. Er moet ook gekeken worden naar de pakkans en de straf op bezit van een rooftas. De politiek kan hier onderdeel van de oplossing zijn.

Winkeldiefstal is helaas van alle tijden en het is onmogelijk om een diefstal vrije Utrechtse binnenstad te creëren. Ondertussen kunnen de ondernemers wel zoveel als mogelijk ondersteund worden door gemeente, politie en politiek. Zo moeten wij samen ons best doen voor een Utrecht waar ondernemers zo zorgeloos mogelijk kunnen ondernemen, zij op hun beurt zorgen voor gastvrije winkels en bezoekers van de binnenstad zo vrij mogelijk kunnen genieten van al het moois dat Utrecht te bieden heeft.

Utrecht wordt een ‘safe street’-gemeente! En nu?

December 2017- De burgemeester van Utrecht ondertekent binnenkort een intentieverklaring van de Verenigde Naties (VN). Daarmee wordt Utrecht een ‘safe streets’-gemeente. Dat betekent dat Utrecht gaat samenwerken met de VN, de politie en organisaties zoals ‘Pretty Woman’ (seksuele voorlichting) om de openbare ruimte in Utrecht nog veiliger te maken voor vrouwen en meiden. Klinkt erg sympathiek, maar wat betekent dit eigenlijk?

Onderzoek in een aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. En iedere week doen 24 vrouwen in Nederland aangifte van verkrachting. Ook in Utrecht krijgen meiden en vrouwen te maken met seksuele intimidatie of geweld op bijvoorbeeld hun werk (denk aan de #metoo discussie), maar ook in de openbare ruimte. Zo deed vader Albert Mulder een oproep gericht op vaders om toezicht te houden op hun dochters in zwembaden.

Bijna iedereen heeft wel eens een lijst met tips voor veiligheid op straat voorbij zien komen. Daarin wordt vrouwen bijvoorbeeld aangeraden zich niet te sexy te kleden, ‘s nachts niet alleen over straat te gaan, een cursus zelfverdediging te volgen, en meer van dergelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit legt de verantwoordelijkheid volledig op de verkeerde plek.” ( Seksuele intimidatie of geweld is nooit de schuld van het slachtoffer. Meiden die op zelfverdedigingscursus gaan: leuk, verstandig, maar lost het probleem niet op. Het zijn de mannen en jongens die zich schuldig maken aan seksueel geweld of intimidatie die (op z’n minst!) op cursus zouden moeten gaan.

Het project ‘Safe Streets’ van het VN Women Nationaal Comité Nederland richt zich op een totaal aanpak van dit probleem. Op verzoek van de Utrechtse VVD, gesteund door bijna alle andere Utrechtse politieke partijen, wordt ook Utrecht een ‘safe streets’-gemeente. Wat onder andere betekent dat: er informatie en ‘best practices’ verzameld en uitgewisseld worden met dit comité. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen in de openbare ruimte, verhoging van de meldingsbereidheid en bewustwording middels seksuele voorlichting (niet te verwarren met biologie) op scholen.

Organisaties als ‘Pretty Woman’ staan te springen om naast individuele hulpverlening aan meiden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of geweld, ook voorlichting op maat te geven aan jongens over de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Het klinkt allemaal misschien wat soft, maar er is echt nog veel te doen. Zo ontving ik laatst dit bericht op twitter: “Vrouwen zouden eerst eens hun bek los moeten trekken, niet eerst leuk de aandacht trekken en wanneer je die vervolgens krijgt doordat je aangeraakt wordt, niks zeggen!” Daar heb ik het volgende op gereageerd: “Er is een groot verschil tussen vriendelijk contact maken, flirten en aangeraakt willen worden. Daarnaast reageert niet elk mens hetzelfde in vervelende situaties. Gezien de woorden die je kiest als je over vrouwen praat, adviseer ik je om contact op te nemen met “. De nette variant, van wat er eigenlijk in mijn hoofd omging..

Over de noodzaak van ‘safe streets’ bestaat geen politiek debat, wel over of het zijn van een ‘safe street’ de oplossing is. Nee, de oplossing is het zeker niet. Op dit moment wordt er niet veel meer gezegd dan dat het een belangrijk thema is. Het echte verschil, de echte oplossing, die komt hierna. De gemeenteraad krijgt rond zomer 2018 een inventarisatie van het college met mogelijke oplossingen voor de openbare ruimte. Dan moet de politiek kleur bekennen. Welke oplossingen worden er opgepakt, waar wordt geld voor vrijgemaakt, hoe belangrijk vindt de gemeenteraad dit thema echt?

Samenvattend is het goed dat Utrecht een ‘safe street’-gemeente wordt. Ik ben er stiekem ook trots op dat het gelukt is. Of het ook een succes wordt, bepaalt de volgende Utrechtse gemeenteraad. De Utrechtse VVD zal in ieder geval haar verantwoordelijkheid nemen.

Het begint met voorlichting, aanspreken van wangedrag, het veilig inrichten van de openbare ruimte en het eindigt met veilig naar huis fietsen, veilig uitgaan en veilig jouw dochter naar het zwembad laten gaan. ‘Safe-streets’ begint met veiligheid voor meiden en vrouwen, maar het eindigt in meer: meer veiligheid en respect voor iedereen in Utrecht.

Gemeente Utrecht moet ID-bewijzen opsturen

De gemeente zou identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen thuis of op het werk moeten laten bezorgen bij haar inwoners. Dat zal VVD-raadslid Queeny Rajkowski morgenavond in de commissievergadering bepleiten. 

14 juni 2016 – Rajkowski komt met het idee, omdat het niet altijd voor iedereen even praktisch is om voor het aanvragen van een ID-kaart twee keer op en neer te moeten naar het stadskantoor. “Volgens mij past dit echt bij Utrecht. In sommige gemeenten, Haarlemmermeer bijvoorbeeld, is dit idee al succesvol in de praktijk gebracht. Stel dat je drie kinderen hebt: dan is het niet handig om twee keer een rit naar het Stadskantoor te organiseren. Helemaal met de parkeermogelijkheden daar”, zegt Rajkowski.

In gemeenten die al werken met dit systeem kost het afleveren van een IDkaart rond de €5,- extra. Er wordt in die gemeenten veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid.

De bezorging valt niet onder de reguliere bezorging. Fraude en misbruik liggen op de loer en de bezorging moet dus zorgvuldig gedaan worden. Rajkowski: “Er komt bij het afleveren wel een identiteitscheck kijken. Dus mensen moeten wel thuis zijn als het wordt afgeleverd.”

De VVD dient dit voorstel in bij het bespreken van beleid van de gemeente van 2016 (de Voorjaarsnota 2016) en doet dit samen met Student & Starter.

Bron: https://www.duic.nl/politiek/gemeente-moet-id-bewijzen-thuis-opsturen/

 

Mobiel cameratoezicht tegen autobranden

30 maart 2016 – De Utrechtse VVD wil zo snel mogelijk de nieuwe mogelijkheden voor mobiel cameratoezicht in Utrecht toepassen. De liberalen zijn ervan overtuigd dat het flexibele toezicht kan helpen om onder andere de golf autobranden tegen te gaan.

De Eerste Kamer stemde vorige week breed in met nieuwe regels voor gemeentelijk cameratoezicht. Het initiatief van de VVD kreeg steun van vrijwel alle partijen, inclusief D66, GroenLinks en ChristenUnie. Daarmee wordt mobiel cameratoezicht mogelijk, terwijl de gemeente camera’s tot nu toe alleen op vaste plekken kan plaatsen.

Vaste camera’s zijn relatief duur en moeten langdurig op eenzelfde plek staan. “Er zitten dus veel voordelen aan mobiel toezicht”, zegt VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “De gemeente kan sneller ingrijpen, overlast beter aanpakken en ook de privacy van Utrechters beter waarborgen omdat een camera niet jarenlang op één plek toekijkt.”  Van de Utrechters die in buurten wonen met camera’s is 63% positief tot zeer positief over de inzet van cameratoezicht.

Autobranden
Afgelopen weekend brandden opnieuw drie auto’s af in de stad, waardoor er na de jaarwisseling al meer dan dertig auto’s in de stad zijn afgebrand. De VVD denkt dat mobiel cameratoezicht ook daartegen kan helpen. Rajkowski: “Wat ons betreft kan mobiel cameratoezicht razendsnel in een buurt ingezet worden om daders van autobranden vast te leggen op camera en op heterdaad te betrappen.”

Schriftelijke vragen

Extra aandacht voor een veilige wijk

22 februari 2016 – De komende vier weken ga ik extra aandacht besteden aan ‘een veilige wijk’. Dit doe ik, omdat niemand het recht heeft om mensen hun gevoel van veiligheid te ontnemen door op straat voorbijgangers te intimideren, vrouwen uit te schelden, openlijk drugs te verkopen of als een idioot door de straat te scheuren. Iedereen moet zich vrij over straat kunnen bewegen. In alle Utrechtse wijken.

De komende vier weken organiseer ik verschillende avonden waar ik in gesprek ga over wanneer zij zich (on)veilig voelen en waarom. De eerste avond is op 22 februari 2016 met studenten van het SSH Tuindorpcomplex. Ook zal ik op maandag 21 maart 2016 met bewoners van wijk West in gesprek gaan over hun veiligheid. Met al deze uitkomsten ga ik aan de slag.

Wil je weten wat ik de komende vier weken nog meer ga doen of heb je tips? Stuur mij dan een berichtje en hou deze website in de gaten.

 

Utrechtse VVD pleit voor landelijke zwarte lijst ongewenste sprekers

21 januari 2016 – De Utrechtse VVD steunt het idee van burgemeester Van Zanen van Utrecht dat er een landelijke lijst moet komen met orthodox-islamitische predikers die niet door de beugel kunnen.

Maar hoe bepaal je welke prediker wel of niet deugt? Hierover het VVD-raadslid Queeny Rajkowski.

http://www.radio1.nl/item/340333