Kamer wil uitleg over rol Huawei bij netwerk KPN

Volkskrant 18 april 2021 – Huawei doet nog steeds het beheer van apparatuur in de kern van het mobiele netwerk van KPN. Ook hebben medewerkers van Huawei ‘beheerdersrechten’ op het netwerk van KPN. Dat zeggen verschillende KPN-bronnen in reactie op de onthulling afgelopen zaterdag in de Volkskrant. Een Kamermeerderheid wil uitleg van het kabinet.

‘Dit laat zien hoe kwetsbaar Nederland is voor buitenlandse invloeden. Onze netwerken moeten beschermd worden tegen kwade bedoelingen van buitenlandse mogendheden’, zegt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski. ‘Daarom wil ik van de staatsecretaris weten welke maatregelen er zijn genomen en of de veiligheid van ons 5G-netwerk voldoende beschermd is. We moeten niet naïef zijn en eisen stellen aan buitenlandse diensten die in onze telefoonnetwerken zitten, zodat er geen belangrijke informatie naar het buitenland gaat.’

Hele artikel lezen? Klik dan hier.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Debat Overvecht: “Verzilver het goud in Overvecht”

Op 21 januari 2021 was een debat in de gemeenteraad over Overvecht. Een wijk waar ik me al lang voor inzet, met veel actieve bewoners die de positieve kant van hun wijk het willen laten winnen van de negatieve.

Bekijk mijn inbreng hierboven of lees hem hieronder.

“Voorzitter, Overvecht. Een journalist noemde het vorig jaar in een uitgebreid artikel een wijk met 2 gezichten. En eerlijk gezegd voorzitter, kan je daar makkelijk 25 verschillende gezichten van maken als je oog hebt voor de verschillen op buurtniveau.

Voorzitter, er is veel veranderd als het om Overvecht gaat. En dan doel ik niet alleen op de honderden pagina’s stukken en tientallen miljoenen die erbij zijn gekomen voor de wijk de laatste 7 jaar.

Voorzitter, ik doel op momentum. Dit is het moment om ervoor te zorgen dat er stappen worden gemaakt om van die 2 gezichten, de positieve te laten winnen. Om de actieve bewoners, die goud zijn voor de wijk en hun toekomst, ruimte te geven. Voorzitter, iedereen, en dat was 7 jaar geleden echt anders, iedereen in deze raad is ervan doordrongen dat er iets niet goed gaat.

Na al die uren debatteren, zie ik het echter alleen maar complexer worden, de stukken uitgebreider, soms ook vager en ambitieuzer, en de deelnemers aan tafelgesprekken met partners vertienvoudigen. Er worden zelfs externe bureaus en partners ingehuurd met als louter doel het samenbrengen van partijen.

Voorzitter, geld, aandacht, initiatieven en actieve bewoners. Die zijn het probleem niet. Het is zowaar een luxeprobleem. Maar! Een winstwaarschuwing van onze kant: als wij de kracht van de bewoners niet erkennen, omarmen en gebruiken, dan gaan we nooit het goud verzilveren dat deze wijk rijk is en kijken wij over jaren terug, kijken we elkaar aan en zeggen we: hadden we nou maar geleerd van de lessen getrokken uit de Vogelaanpak.

Voorzitter, ik dien bij deze graag mijn motie in: ‘Begin bij Overvecht, verzilver het goud’.

Draagt het college op:

 • Om bij de besteding van de financiële middelen van Samen voor Overvecht en toedelen van (project)financiering, eerst te kijken naar bestaande initiatieven, bewoners en organisaties uit Overvecht;
 • Als blijkt dat daar niet de kwaliteit of capaciteit zit om het gewenste resultaat te bereiken, dan verder te kijken naar de rest van de gemeente of buiten gemeentelijke grenzen, in plaats van in beginsel al verder te kijken;
 • Hierbij uitvoering te geven aan de wens van de gemeenteraad en de bewoners van Overvecht om de kracht en veelvoud aan initiatieven te versterken en hiermee het echte goud van de wijk te verzilveren;
 • Voor zomer 2021 aan de gemeenteraad te rapporteren wat dit betekent voor de besteding van middelen vanaf 2022;”

Deze motie is tot stand gekomen in samenwerking met CDA, PvdA, SP en D66, en wordt nu unaniem gesteund.

Dus voorzitter, laat het geld bedoeld voor Overvecht landen in de wijk, maak gebruik van wat bewoners zelf constateren en doen. Ik heb een bewoonster in de buurt van winkelcentrum Overvecht nu al zo vaak gesproken, er gebeuren rare dingen, dealen op het parkeerterrein, een auto in de brand gestoken, intimidatie. Zij vertelt haar verhaal overal en vraag om hulp en steun, helemaal niets krijgt zij voorzitter. En ondertussen prijken nieuwe rotondes in haar buurt, de openbare ruimte wordt wel opgeknapt. Bewoners weten heel goed wat er speelt en juist die bewoners die de moeite doen om te melden en mee willen denken en werken, die moeten we niet verliezen.

Een onderneemster die de gemeente tevergeefs meerdere malen vertelt dat zij zo 50 stages heeft voor jongeren uit de wijk, juist die jongeren uit de wijk, want die zitten in haar hart. Reactie van de gemeente? Helemaal niets! Het bleef oorverdovend stil.

Poeh en dan de democratisering van de Werkplaats. Voorzitter, laat al deze mensen niet de moed verliezen. Luister naar bewoners, ondernemers en initiatiefnemers.

Voorzitter als laatste wil ik het hebben over de jeugd en jongvolwassenen van de wijk.

Voorbeeld stichting durf te dromen. Wat Redouan en zijn compagnons daar allemaal doen, petje af. Voorzitter ik ben daar langs gegaan en zag met mijn eigen ogen hoe in de avond een jongen naar huis ging, Redouan hem aansprak ‘wel naar huis gaan hea, niet op straat hangen, ik app je moeder dat je er nu aankomt’. En even later het appje van zijn moeder: ‘hij is meteen naar huis gekomen, dankjewel’. Voorzitter dit is het, dit is het! Aandacht voor een kind, iemand echt zien in al zijn facetten. En tussendoor werken aan zijn toekomst, talentontwikkeling, leren spreken in openbaar, carrière oriëntatie, dingen die niet alle ouders van huis uit mee kunnen geven.

Stichting durf te dromen, de BSA, JOU met hun project rolmodellen, Radj Ramcharan die tegen discriminatie vecht en jongeren een schop onder hun kont geeft, wijkagenten en handhaving die bereikbaar zijn op straat en ‘social media’. Voorzitter, allemaal toppers, die wat ons betreft best wat meer gesteund mogen worden. Zomerscholen, talentontwikkeling en veiligheid.

Daarom van harte, onder de motie van de PvdA, ook in samenwerking geschreven.

Voorzitter, een shout-out naar: Felicia en Niluja, twee dames uit Overvecht, zijn nu aan het studeren, altijd in en rondom Overvecht gewoond en in hun vrije tijd denken zij mee met het positief versterken van de jeugd. Ik heb nu 4 maanden met hen mogen samenwerken. Toppers zijn het en ze gaan nog vast veel voor de wijk betekenen.

Voorzitter 7 jaar geleden organiseerde ik als pas geïnstalleerd raadslid mijn eerste werkbezoek: in gesprek met bewoners op het wijkbureau Overvecht, een tour langs de winkelcentra en in gesprek over veiligheid in Overvecht. Nu 7 jaar later, gaat mijn zeer waarschijnlijk laatste debat in deze raad ook over Overvecht. Het moest zo zijn. Ik hoop dat het niet allemaal voor niets is geweest.”

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

More Than Brides Alliance

Op 11 januari j.l. schoof ik aan bij een brunch met allerlei organisaties die zich bezighouden om kindhuwelijken te stoppen. “Helaas is er wereldwijd nog steeds sprake van culturele en religieuze onderdrukking voor meisjes, maar ook voor sommige meisjes en vrouwen hier in Nederland en de VVD wil alert zijn waar vrijheden in het geding zijn. Ik wil vechten dat vrouwen beslissen over hun eigen leven.”
Lees hier het volledige artikel

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

NPO Radio 1: Goedingelichte Kring over mijn reis richting de Tweede Kamer

Nieuwsgierig naar Queeny’s reis richting de Tweede Kamer of wat zij in Utrecht heeft veranderd waardoor de jaarwisseling rustig is gebleven in de gemeente? Luister hier ‘Goedingelichte kring’ terug, een programma van radio 1 Powned. https://www.nporadio1.nl/goed-ingelichte-kring

 

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

RTV Utrecht artikel over Overvecht: “De gemeente moet de kracht van bewoners erkennen en omarmen.”

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2132520/raad-utrecht-omarm-bewonersinitiatieven-in-overvecht.html

Op donderdag 21 januari 2021 sprak de gemeenteraad wederom over de plannen en extra miljoenen voor Overvecht. De VVD vindt het goed dat er extra aandacht is voor de wijk, alleen zet vraagtekens bij de gemeentelijke aanpak.

“De gemeente moet de kracht van bewoners erkennen en omarmen. Verzilver het goud. Kijk naar bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld een initiatief van een onderneemster. Ze biedt vijftig stageplaatsen aan, meldt dit bij de gemeente en krijgt geen reactie.”

Queeny Rajkowski

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Stop intimidatie bezoekers abortuskliniek

In 2020 en 2021 vergadert de Utrechtse gemeenteraad regelmatig over demonstraties tegen abortus. Deze demonstraties vinden plaats voor de abortuskliniek in Utrecht. Er is weinig plek om voor het pand te staan zonder afstand te houden. De demonstratie wordt mede daardoor door bezoekers van de kliniek als intimiderend ervaren. Tijdens het debat vroeg Queeny Rajkowski of de burgemeester een locatie dichtbij de kliniek kon vinden die de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt, zodat er toch gedemonstreerd kan worden en de mensen die de kliniek willen bezoeken voor hulp, dat in rust kunnen doen.

Klik op de video om mijn inbreng van debat te zien op YouTube. Vanwege het onderwerp heb ik de video als 18+ aangemerkt.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Zorgen over bekladding gebedshuizen

Afgelopen nacht zijn de Ulu-moskee en twee synagogen beklad met hakenkruizen en racistische teksten .

Op een foto is te zien dat er ten minste drie hakenkruizen op de gevel van de moskee zijn aangebracht. Zowel de deur als de muur zijn besmeurd. Ook wanden van de synagogen zijn beklad met hakenkruizen. De politie gaf aan dat een 44-jarige man is aangehouden. De fracties van DENK, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD veroordelen deze afschuwelijke daad en staan voor de veiligheid van onze burgers.

De toenemende haat richting de islamitische en joodse gemeenschap brengt ons op de volgende vragen.

 1. Is het college op de hoogte van de gebeurtenis bij de Ulu Moskee en de twee synagogen? Klopt het dat het alleen gaat om deze gebouwen, of zijn er meer bekladdingen of vernielingen geweest? Heeft het college ook al contact gehad met de vertegenwoordigers van deze religieuze instellingen om haar steun te betuigen en te acteren op de zorgen die er leven?
 2. Dit soort incidenten hebben een grote invloed op het gevoel van veiligheid en raakt mensen diep in hun hart. Is het college het met ons eens dat dit soort incidenten snel een veroordeling verdienen?Uit gesprekken met de vertegenwoordigers van de Ulu-Moskee is gebleken dat de verdachte zich eerder schuldig heeft gemaakt aan het verstoren van het vrijdagsgebed, maar onder het mom van ‘verward gedrag’ al snel weer is vrijgelaten zonder vervolging. Dit zou al het derde (gewelds)incident zijn van dezelfde persoon.
 1. De fracties vinden het belangrijk dat strafbare feiten en verward gedrag er niet toe moet leiden dat anderen zich structureel onveilig voelen. Kan het college aangeven welke effectieve maatregelen genomen kunnen worden zodat anderen zich niet onveilig voelen door het verwarde gedrag en de gepleegde vernielingen? En welke mogelijkheden zijn er op het gebied van strafrechtelijke vervolging?Uit het persbericht van de Ulu Moskee en de Joodse Gemeenschap Nederland blijkt dat zij zich grote zorgen maken rondom de veiligheid van hun bezoekers en roepen de overheid op om extra maatregelen te treffen.
 2. Zijn er extra acties en maatregelen door het college genomen rondom de Ulu Moskee en de twee synagogen in kwestie? Zo ja, waar bestaan deze uit? Zo nee, waarom niet en op welke termijn kunnen deze verwacht worden?
 3. Wat gaat de gemeente doen om de objectieve veiligheid en het gevoel van veiligheid van de bezoekers van moskeeën, kerken en synagogen in algemene zin te herstellen zodat iedereen in Utrecht zijn of haar religie in alle vrijheid kan belijden?
 1. Op welke manier acteert het college op deze toenemende dreiging van rechts- extremisme? Kan het college het gevaar van rechts-extremistische groeperingen in Utrecht in kaart brengen en delen met de raad?
 2. Kan het college, gelet op de urgentie en het belang van dit onderwerp, binnen 2 weken met een reactie komen op deze vragen?

Gesteld door:

 •  Mahmut Sungur, DENK
 •  Peter van Corler, GroenLinks
 •  Bülent Isik, PvdA
 •  Maarten Koning, D66
 •  Queeny Rajkowski, VVD

Lees hier de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

RTV Utrecht: Utrechts raadslid krijgt als nieuwkomer ‘geluksgetal’ op landelijke VVD-lijst

1 december 2020

PROVINCIE UTRECHT – Queeny Rajkowski heeft van de landelijke VVD een hoge plek toegewezen gekegen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Op de concept-verkiezingslijst staat het Utrechtse raadslid als nieuwkomer op plaats 13. “Ik maak er nu mijn geluksgetal van.”

Rajkowski zit al zeven jaar in de gemeenteraad van Utrecht. Ze verwacht met zo’n hoge voorlopige notering de raad vaarwel te moeten zeggen. “Dat ga ik zeker missen”, zegt Rajkowski tegen RTV Utrecht. “Maar gelukkig kan ik me ook vanuit Den Haag voor onze stad inzetten.”

Lees verder op RTV Utrecht.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Tegen afwijzing van seksuele diversiteit door scholen

Begin november kwam in het nieuws dat er scholen in Nederland zijn die ouders vragen een verklaring te tekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Wellicht vragen ook meerdere religieuze scholen in Utrecht dit aan ouders op het moment dat die hun kind willen aanmelden.Tijdens de vorige gemeenteraadsperiode zijn er meermaals signalen geweest van Utrechtse scholen die het toestaan om bij seksuele voorlichting kinderen afwezig te laten zijn, soms zijn zelfs hele klassen afwezig. Dit werd door onder andere de GroenLinks fractie meermaals aangehaald.In de Utrechtse Regenboogagenda is opgenomen dat het college in gesprek gaat met onderwijsinstellingen over de beste manier om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit zo zijn er ook andere actiepunten opgenomen in de Regenboogagenda gelinkt aan het onderwijs zoals voorlichting en het monitoren van het schoolklimaat.De indienende fracties zijn van mening dat de vrijheid van onderwijs niet betekent dat je de vrijheid hebt om te discrimineren. Ieder kind verdient een veilige school, waar je vrij bent om 100% jezelf te zijn. Je bent alleen veilig op school, als je ook mag zijn wie je bent.

Omdat dit uitgangspunt zo ontzettend belangrijk is willen we graag inzicht in de Utrechtse situatie en stellen we de volgende vragen:

 1. Zijn er scholen in Utrecht die impliciet of expliciet ouders vragen een dergelijke verklaring te tekenen of onderschrijven?
 2. Als dit het geval is, bent u dan bereid met deze scholen in gesprek te gaan met als doel dat zij daarmee stoppen?
 3. Bent u tevens bereid om samen met deze scholen en andere samenwerkingspartners te kijken op welke manier zij artikel 1 van de grondwet actief uitdragen en een veilig klimaat kunnen creëren waarin kinderen en jongeren de ruimte voelen om zichzelf te zijn zonder dat dit afgekeurd wordt?

Deze vragen stelde ik aan het Utrechtse college van burgemeester en wethouders, samen met:

 • Mohammed Saiah, D66
 •   Queeny Rajkowski en Tess Meerding, Utrechtse VVD
 •   Jeffrey Koppelaar, S&S
 •   Hester Assen, PvdA
 •   Anne Sasbrink, PvdD
 •   Julia Kleinrensink, GL

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Maak stappen op het gebied van cybercrime, sociale media en digitale informatie

De ongeregeldheden met jongeren in Utrechtse wijken van afgelopen zomer, die veelal online werden georganiseerd, (des)informatie over corona op het web en toenemende digitale fraude laten zien dat kennis over online platforms voor zowel inwoners als de gemeente steeds belangrijker wordt. De gemeente heeft voor de komende jaren dan ook 200.000 euro per jaar beschikbaar gesteld om de digitale informatiepositie in Utrecht te verbeteren. Maar waar dat geld heen moet is nog niet duidelijk. De VVD en Student & Starter roepen morgen tijdens het debat over de begroting het college op om aan de slag te gaan.

De burgemeester in Utrecht gaat over openbare orde, en dan vooral openbare orde in de fysieke wereld. De digitale wereld wordt echter steeds belangrijker. VVD-raadslid Queeny Rajkowski: “We zien natuurlijk ook dat de online- en offlinewereld steeds meer in elkaar overlopen. Bij de rellen van afgelopen zomer zagen we dat er online werd opgeroepen om te rellen terwijl informatie uit de wijk juist suggereerde dat het rustig zou blijven. Daardoor werd het flink onderschat en kon het zo uit de hand lopen.”

Lees hier het hele artikel.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Tegen seksuele afwijzing op scholen

Deze week kwam in het nieuws dat er scholen in Nederland zijn die ouders vragen een verklaring te tekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Wellicht vragen ook meerdere religieuze scholen in Utrecht dit aan ouders op het moment dat die hun kind willen aanmelden.Tijdens de vorige gemeenteraadsperiode zijn er meermaals signalen geweest van Utrechtse scholen die het toestaan om bij seksuele voorlichting kinderen afwezig te laten zijn, soms zijn zelfs hele klassen afwezig. Dit werd door onder andere de GroenLinks fractie meermaals aangehaald.In de Utrechtse Regenboogagenda is opgenomen dat het college in gesprek gaat met onderwijsinstellingen over de beste manier om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit zo zijn er ook andere actiepunten opgenomen in de Regenboogagenda gelinkt aan het onderwijs zoals voorlichting en het monitoren van het schoolklimaat.De indienende fracties zijn van mening dat de vrijheid van onderwijs niet betekent dat je de vrijheid hebt om te discrimineren. Ieder kind verdient een veilige school, waar je vrij bent om 100% jezelf te zijn. Je bent alleen veilig op school, als je ook mag zijn wie je bent.

Omdat dit uitgangspunt zo ontzettend belangrijk is willen we graag inzicht in de Utrechtse situatie en stellen we de volgende vragen:

 1. Zijn er scholen in Utrecht die impliciet of expliciet ouders vragen een dergelijke verklaring te tekenen of onderschrijven?
 2. Als dit het geval is, bent u dan bereid met deze scholen in gesprek te gaan met als doel dat zij daarmee stoppen?
 3. Bent u tevens bereid om samen met deze scholen en andere samenwerkingspartners te kijken op welke manier zij artikel 1 van de grondwet actief uitdragen en een veilig klimaat kunnen creëren waarin kinderen en jongeren de ruimte voelen om zichzelf te zijn zonder dat dit afgekeurd wordt?

Wil je de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders lezen? Klik dan hier.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Bescherm publieke professionals, ook digitaal

Dagelijks zetten duizenden professionals zich in voor de maatschappij, de zogenoemde publieke professionals. Denk aan de politieagenten, ambulancebroeders, jeugdbeschermers en reclasseerders. Het gaat hier om professionals die zich iedere dag (en nacht) inzetten voor de publieke zaak. Daarbij maken zij regelmatig ingewikkelde afwegingen, die voor buitenstaanders niet altijd te volgen zijn, omdat ze niet de hele situatie kennen. De Utrechtse VVD heeft onze publieke professionals hoog zitten en groot ontzag voor de professionaliteit waarmee zij hun complexe taak uitvoeren.

Niet iedereen deelt onze waardering voor deze professionals. Bedreiging en geweld tegen hen komt helaas vaak voor. De afgelopen periode hebben wij kunnen zien dat ook social media een grote rol speelt in het tonen van gebrek aan waardering voor deze publieke professionals. Filmpjes worden verknipt en verdraaid, waarbij de achtergrond van de gebeurtenis moedwillig wordt gewijzigd. Namen en adressen van professionals worden vrijgegeven en wanneer dit gebeurt, variëren de gevolgen van cyberpesten op social media tot een ware klopjacht. Hierdoor kunnen deze professionals hun werk minder goed doen. Vervolgens heeft dit weer een direct effect op de veiligheid van vaak kwetsbare individuen.

Een voorbeeld hiervan is een post op Instagram van Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie. Zij noemt in deze post meermaals de naam van haar jeugdbeschermer, beschrijft hoe deze haar – volgens mevrouw De Jong – zou hebben behandeld en deelt brieven geschreven door de jeugdbeschermer. Jeugdbeschermers ervaren soms zo veel agressie en intimidatie van ouders, dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Dit gaat van schelden tot echt fysiek geweld, stalken of pesten op het internet.

In november 2019 hebben de verschillende gecertificeerde instellingen (GI’s) een brandbrief aan het kabinet gestuurd met als titel ‘Handen af van onze Jeugdbeschermers”. Hierin geven de GI’s aan dat er weinig steun vanuit de maatschappij en politiek wordt ervaren voor hun werk. Misstanden moeten vanzelfsprekend aangekaart kunnen worden, maar zonder dat de veiligheid van publieke professionals in het geding komt.

Niet alleen de jeugdbeschermers zetten zich in voor de veiligheid van een ander, o.a. ook (undercover-) agenten doen dit. Begin deze maand was een aantal agenten in burger aanwezig bij protesten bij het RIVM in De Bilt. Toen dit bekend werd, ontstond er een ware online klopjacht naar de identiteit van deze personen.

De politiebond reageerde furieus en gaf aan “[…] dat het niet kan en niet zo mag zijn dat de persoonlijke levenssfeer van onze agenten, die gewoon hun werk doen, zo wordt aangetast.” De politiebond noemde het ronduit schandalig en zeer bedreigend voor onze rechtsstaat.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Herkent het college deze signalen? Welke signalen krijgt het college hierover? Zowel uit de eigen organisatie als vanuit de partners?
 2. Is het thema ‘veilige publieke taak’ een terugkerend onderwerp van gesprek tussen gemeente en organisaties zoals hierboven genoemd?
 3. Onderschrijft het college de risico’s voor de veiligheid van onze publieke professionals en voor onze rechtsstaat, wanneer dergelijke acties worden uitgevoerd op social media?page4image1314944

De Utrechtse VVD vindt dat het verboden moet worden om de identiteit van hulp- dienst- en zorgverleners te delen op internet. De gecertificeerde instellingen hebben een convenant voorgesteld met alle internetproviders c.q. sociale-media-platforms, waarin ze zich committeren aan het blokkeren van websites c.q. berichten direct te verwijderen, wanneer publieke professionals publiekelijk aan de schandpaal worden genageld.

 1. Is het college het daar mee eens?
 2. Is de gemeente bereid het voortouw te nemen dit aan te pakken en daarbij bijvoorbeeld tedenken aan:
 • Het (in VNG-verband) opstellen van een convenant met social mediapartners, zoals hierboven beschreven?
 • Samenwerken met werkgevers van professionals en belangenverenigingen.
 • Een voorlichtingscampagne om mensen te wijzen normaal te doen tegen de publiekeprofessionals en hier respect voor te tonen, ook op social media?
 • Het tonen van de verontwaardiging door een bericht te doen uitgaan, wanneer ditgebeurt, waarbij het college dit gedrag afkeurt?

6. Welke mogelijkheden ziet het college voor zich om te lobbyen bij het Rijk voor een verbod én hogere straffen op het delen van namen van publieke professionals en/of cyberpesten van deze professionals?page5image1431168

Zoals hierboven al aangegeven hebben wij onze publieke professionals hoog staan en verdienen zij onze volledige steun én waardering.

7. Welke mogelijkheden ziet het college om blijvend en continu zijn waardering uit te spreken voor deze professionals?

Lees hier de reactie en de antwoorden van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Opiniestuk Telegraaf: Hand ophouden bij het Rijk is te makkelijk

Reactie van mij samen met mijn collega van de VVD Nijmegen en onze CDA collega’s, op de bijstandsexperimenten die de gemeente Utrecht, Zeist en Nijmegen hebben uitgevoerd. Het opiniestuk is gepubliceerd in de Telegraaf.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Interview NPO Radio 1: Utrecht is de spil in distributie van drugs

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Doe wat werkt in de bijstand

De fracties van CDA en VVD hebben met interesse, en enige verbazing, kennisgenomen van de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek naar het experiment ‘Weten wat werkt’.

We hebben daarover de volgende vragen:

 1. Kan het college ook een samenvatting beschikbaar stellen van de uitkomsten in anderesteden, waar geëxperimenteerd werd?
 2. Kan het college een duiding geven over de uitkomsten van het experiment in het licht van deonderzoeken van de andere gemeenten, aangezien sommige uitkomsten per onderdeel per gemeente verschillen (minder positieve uitkomsten of geen significant effect)?

Het college grijpt het onderzoek aan om bij het Rijk meer geld en meer wettelijke ruimte te vragen. 3. Kan het college de financiële effecten van het experiment duidelijk in beeld brengen? (a) extra kosten aan begeleiding, (b) extra kosten aan trajecten of anderszins en (c) besparingen door, al dan niet gedeeltelijke, uitstroom uit de bijstand? Graag kosten per bijstander per onderzoeksvorm.

De groep ‘werken loont’ scoorde het minste en lijkt op geen enkel front een significant effect te hebben.

4. Is het college voornemens om hier nu niet meer op in te zetten, nu blijkt dat het niet werkt? Als het college dat toch wil doen, op basis waarvan?

De onderzoekers concluderen onder andere: “Geen van de interventies had na zestien maanden een meetbaar (significant) effect op sociale participatie, gezondheid en welbevinden, klanttevredenheid of de financiële situatie van de deelnemers.”

De reden waarom deze criteria onderzocht werden is dat ze een belangrijk doel konden zijn van aangepaste maatregelen. Het college en de coalitie voerden deze effecten op welbevinden onder andere als argument aan. Nu dit niet zo blijkt te zijn, ligt het voor de hand om in het re- integratiebeleid vooral op de harde cijfers over uitstroom te focussen.

5. Welke lessen trekt het college uit deze conclusie van de onderzoekers ten aanzien van de beleving van de interventies door bijstandsgerechtigden?

Vorig jaar bleek dat er miljoenen verkeerd geboekt waren in de gemeentelijke begroting bij Werk & Inkomen.

6. Denkt het college niet dat het eerst de eigen huishouding op orde moet hebben voordat er bij het Rijk aangeklopt wordt met ongefundeerde claims voor extra geld?

Het college vraagt aan het Rijk bovendien ruimte om te blijven experimenteren.

 1. Kan het college concreet aangeven welke experimenten, die wettelijk niet kunnen, hetcollege nu nog meer voor ogen heeft?
 2. Is het college het niet met vragenstellers eens dat er, met de aanbevelingen van deRekenkamer in de hand, meer dan genoeg informatie ligt om eerst maar eens flink aan de slag te gaan, in plaats van nieuwe tijd- en kostenrovende experimenten te doen?

Tijdens de presentatie stelde wethouder Voortman dat “nu duidelijk is welk soort maatregelen werkt”, terwijl maar een heel beperkte set maatregelen is onderzocht.

9. Is het college bereid in een volgende fase ook breder te kijken en bijvoorbeeld het invoeren van een tegenprestatie of sancties te onderzoeken? Bijvoorbeeld als er blijkt dat er stelselmatig en bewust niet wordt meegewerkt aan uitstroom? Zo nee, waarom niet?

Uit schriftelijke vragen 2019/281 bleek onder andere dat het de gemeente moeite kost om de bestaande reïntegratiemiddelen goed in beeld te krijgen. Eén van de opvallende conclusies uit de antwoorden op de vragen is dat maar ongeveer een tiende van de bijstandsgerechtigden aanbod krijgt op taal, terwijl het voor bijna 40% een barrière is.

10. Is het college bereid met eenzelfde grondigheid te laten onderzoeken in hoeverre de huidige eigen inzet helpt om mensen aan het werk te krijgen?

Uit het onderzoek blijkt dat extra aandacht en ondersteuning helpt met name voor mensen in arrangement 4. Deze conclusie heeft de Utrechtse rekenkamer en de Utrechtse gemeenteraad al eerder getrokken. Daarnaast suggereert de uitkomst van het onderzoek dat minder contact ook zou kunnen werken.

11. Is het college het met het CDA en de VVD eens dat het interessant zou kunnen zijn om de caseload en werkverdeling binnen de afdeling Werk en Inkomen te herzien, waarbij juist de groep die het nodig heeft, extra aandacht en hulp kan ontvangen?

Lees hier de reactie en de beantwoording van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Veiligheid op en rond Utrechtse scholen

De laatste tijd bereiken de fractie van de Utrechtse VVD meerdere gevallen van incidenten op Utrechtse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Een deel van deze incidenten is eerder al via de media naar buiten gekomen. Ook in artikelen in het NRC Handelsblad en het AD van eind februari spreken scholen in andere grote steden hun zorgen uit over de toenemende mate van onveiligheid. Het gaat dan om incidenten met vuurwerk, wapens, maar ook agressie naar leerkrachten en tussen ouders en/of leerlingen onderling.

De Utrechtse VVD maakt zich zorgen over deze trend en deze incidenten en heeft hierover de volgende vragen:

 1. Herkent het college de trend dat scholen steeds vaker met ernstige veiligheidsincidenten te maken krijgen? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoeveel veiligheidsincidenten waren er de afgelopen drie jaar op en rond scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in onze gemeente? Om hoeveel meldingen gaat het en in hoeveel gevallen is er ook daadwerkelijk aangifte gedaan?
 3. Kan het college het aantal meldingen en aangiftes uitsplitsen naar aard, oorzaak en opvolging van de melding/aangiftes? Zo nee waarom niet?

School moet een plek zijn waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Incidenten vergroten het gevoel van onveiligheid en het niet correct opvolgen van incidenten brengt het risico met zich mee dat dit het gevoel van onveiligheid en rechtvaardigheid alleen maar verder aantast.

 1. Hoe gaan Utrechtse scholen om met veiligheidsincidenten? Zijn er protocollen en/of afspraken en wie ziet erop toe dat deze worden nagekomen en nageleefd? Hoe past het concept ‘Vreedzame School’ hierin?
 2. Zijn er afspraken over het doen van aangifte door de school bij vermeende incidenten? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met ons eens dat er bij geweldsincident, drugs- of wapenbezit altijd aangifte wordt gedaan? Zo nee, waarom niet?
 4. In welke gevallen worden de buurtteams of jeugdzorg ingeschakeld? Welke afspraken zijn hierover gemaakt en worden die volgens het college ook voldoende nageleefd?

Bij incidenten op school is een bijkomend probleem dat daders en slachtoffers elkaar na een incident nog steeds tegen zullen komen.

 1. In hoeverre wordt er bij incidenten rekening gehouden met dit gegeven?
 2. Deelt het college het uitgangspunt dat bij een ernstig incident de dader wordt verwijderd enniet het slachtoffer? Zo nee, waarom niet?
 3. Welke waarborgen zijn er dat daders en slachtoffers na een incident niet ongewenst metelkaar worden geconfronteerd?
 4. Mocht verwijdering aan de orde zijn, welk rol speelt de gemeente bij het zorgen dat leerlingenin elk geval zo snel mogelijk op een andere school terecht kunnen?

De VVD is van mening dat de gemeente een bijzondere rol heeft om de veiligheid op en rond scholen te bevorderen en scholen daarbij zoveel mogelijk te steunen en ondersteunen?

 1. Welke rol ziet het college voor zichzelf als het gaat om het voorkomen van incidenten en het bevorderen van de veiligheid op en rond school?
 2. Is het college van mening dat de bestaande afspraken met de scholen(koepels) voldoen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, is het college bereid dit onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen van het bestuurlijk overleg met de stichtingen?

Klik hier voor de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Maak inburgeren niet lang, maar strenger

In het VVD-verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2017 staat dat “de termijn voor naturalisatie moet worden verlengd naar tien jaar” (VVD, ‘Zeker Nederland’, blz. 20). De argumentatie voor dit standpunt heeft betrekking op het feit dat het Nederlanderschap iets bijzonders is, iets om trots op te zijn en waar rechten en plichten aan ontleend worden. Met deze onderbouwing ben ik het eens, maar niet met de voorgedragen oplossing van verlenging. De focus van ons inburgeringssysteem moet niet liggen op hoe lang iemand zich in Nederland bevindt. De focus moet liggen op hoe iemand zich hier gedraagt. Het Nederlandse inburgeringssysteem moet niet langer, maar strenger. Terug naar vijf jaar, op de voorwaarde dat strengere eisen aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit wettelijk verankerd zijn. De vraag die centraal moet staan bij toelating is: wil iemand alleen veilig en welvarend zijn of wil iemand ook daadwerkelijk Nederlander zijn? En dat is te toetsen.

Voor de volledige essay zie:

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Scanauto’s privacy en veiligheid

In een item van Nieuwsuur is te zien hoe scanauto’s in sommige steden voor meer zaken worden ingezet dan het handhaven van het parkeerbeleid. Zo worden de scanauto’s in Amsterdam gebruikt voor het opsporen van gestolen auto’s. De Utrechtse VVD vindt dit een interessante en prikkelende gedachte en heeft de volgende vragen:

 1. Wat gebeurt er nu met de beelden die door scanauto’s worden gemaakt? Hoe lang worden ze bewaard en wie kan bij de gegevens?
 2. Welke informatie wordt er eigenlijk opgeslagen en hoe lang? Gaat het alleen om de kentekens van de auto’s waarvoor geen parkeerbelasting is betaald of wordt er meer bewaard?
 3. Is het mogelijk in het kader van een strafrechtelijk onderzoek om toegang te krijgen tot deze gegevens? Zo nee, waarom niet?

De Utrechtse VVD vindt het de moeite waard om te onderzoeken op welke andere manieren de scanauto’s kunnen worden ingezet. Denk daarbij aan het signaleren van gestolen auto’s zoals in Amsterdam gebeurt, maar ook het signaleren van auto’s die onverzekerd zijn of met een te hoge asdruk over de grachten rijden. Daarvoor is het nodig dat er afspraken worden gemaakt met de RDW.

 1. Is het college bekend met de wijze waarop de gemeente Amsterdam de scanauto’s inzet?
 2. Hoe beoordeelt het college het convenant dat daartoe in Amsterdam is afgesloten als hetgaat om waarborgen voor de privacy?
 3. Overweegt het college om de scanauto’s in te zetten voor andere doeleinden dan hetopsporen van foutparkeerders? Zo ja, om welke zaken gaat het dan?
 4. Is het college bereid om de voors en tegens hiervan op een rij te zetten en deze met deraad te delen zodat wij een debat kunnen voeren over de wenselijkheid hiervan? Zo nee, waarom niet?

Lees hier de antwoorden van het college.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

VVD na derde schietpartij in Lombok: ‘Kom met pakket aan maatregelen’

De Utrechtse VVD wil voor meer wijken dan alleen Overvecht een uitgebreid programma met maatregelen om te voorkomen dat mensen afglijden naar de criminaliteit. Dit stelt de partij voor naar aanleiding van een schietpartij in Lombok, waar donderdagavond een dode is gevallen.

Volgens VVD-raadslid Queeny Rajkowski is het belangrijk dat in Lombok, vooral op de Kanaalstraat en de Damstraat, wordt gewerkt aan herstel van normen en waarden. ,,Voor sommigen mensen in Lombok lijkt de wet niet te gelden’’, zegt Rajkowski na het derde schietincident in één week tijd. ,,En ik herinner me ook nog de beelden in april van mensen die agenten belaagden tijdens een arrestatie. Dat waren vreselijke beelden.’’

Klik hier voor het volledige artikel in het AD.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

VVD-raadslid Queeny Rajkowski: ‘Hijs de regenboogvlag in Utrecht’

VVD-raadslid Queeny Rajkowski gaat aan wethouder Linda Voortman vragen of de regenboogvlag in Utrecht gehesen kan worden als protest tegen de veelbesproken Nashville-verklaring. In deze verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme afgewezen.

Klik hier voor het volledig artikel van Duic.nl

De foto is gemaakt tijdens de ‘Utrecht Canal Pride 2018’. Het thema van onze boot was: paradijsvogel.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.