Utrechtse VVD pleit voor landelijke zwarte lijst ongewenste sprekers

21 januari 2016 – De Utrechtse VVD steunt het idee van burgemeester Van Zanen van Utrecht dat er een landelijke lijst moet komen met orthodox-islamitische predikers die niet door de beugel kunnen.

Maar hoe bepaal je welke prediker wel of niet deugt? Hierover het VVD-raadslid Queeny Rajkowski.

http://www.radio1.nl/item/340333

Al Fitrahmoskee in opspraak

24-12-2015 – De VVD Utrecht is erg geschrokken van het beeld dat geschetst wordt van de Al Fitrahmoskee in Overvecht. Raadslid Queeny Rajkowski: “Ik heb meteen het college van burgemeester en wethouders gevraagd om uit te leggen of dit beeld klopt. En zo ja, wat ze er dan aan gaan doen.”

Betrek ouders bij discussie Zwarte Piet

De VVD wil dat schoolbesturen in Utrecht actief met ouders het gesprek aangaan over de invulling van het Sinterklaasfeest.

Het besluit van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht om zwarte piet volledig van school te weren, werd enige tijd geleden zonder goed overleg met ouders genomen. “Wij vinden ouderparticipatie ontzettend belangrijk”, geeft VVD-raadslid Queeny Rajkowski aan. “De schoolbesturen hadden er verstandig aan gedaan om actiever het gesprek aan te gaan met ouders.”

Rajkowski is ervan overtuigd dat er nu juist zoveel ophef is over zwarte piet op school, omdat er geen enkele inspraak is geweest. “Ouders willen thuis op een eigen manier invulling geven aan het Sinterklaasfeest – al dan niet met zwarte piet”, betoogt ze. “Maar ze ervaren dat scholen een besluit voor hen nemen. Dat wekt irritatie.”

Zwarte Piet is bij uitstek een maatschappelijke discussie die op school niet genegeerd kan worden. “Als je het als ouder niet eens bent met een schoolbesluit dan is het belangrijk dat de schoolbesturen dat weten.” Rajkowski voegt toe: “Hou wel rekening met de manier waarop je dat doet, laten we het een leuk feest voor de kinderen houden.”

Vergunningaanvragen in één dag!

12 november 2015 – Het aanvragen van een vergunning moet in veel gevallen in één dag kunnen, vindt de VVD. De liberalen willen dat het stadsbestuur de mogelijkheden daarvan onderzoekt. Samen met de partij Student & Starter dient de VVD daartoe een voorstel in.

Een snelle behandeling van een vergunningsaanvraag heeft verschillende voordelen, benadrukt VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “Ten eerste is er natuurlijk snel duidelijkheid voor de aanvrager”, geeft Rajkowski aan. “Daarnaast is het goedkoper en bevordert een vergunningsaanvraag in één dag de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente.”

De partijen wijzen er in hun voorstel op dat het Rotterdam al lukt om de beantwoording van vergunningsaanvragen binnen één dag te doen. Rajkowski: “Dat moet in Utrecht dus ook kunnen. Het is goed voor de aanvrager, goed voor de gemeente en goed voor de dienstverlening.”

Als het voorstel van VVD en Student & Starter vanavond wordt aangenomen, gaat het stadsbestuur onderzoek doen naar de mogelijkheden. Daarover komt dan in het voorjaar een rapportage.

http://utrecht.vvd.nl/nieuws/8952/vergunning-aanvragen-in-een-dag

53H (1)

Open balies Stadskantoor op zaterdag

Om de dienstverlening van de gemeente verder te verbeteren, zou het Stadskantoor voortaan ook op zaterdag open moeten. Dat oppert de Utrechtse VVD, die het niet meer van deze tijd vindt dat bewoners alleen doordeweeks hun paspoort aan kunnen vragen.

VVD-raadslid Queeny Rajkowski wil dat het stadsbestuur snel gaat experimenteren met het openstellen van het Stadskantoor op zaterdagochtend. “Het is dan niet meer nodig werkafspraken te verzetten om een paspoort af te kunnen halen bij de gemeente”, betoogt Rajkowski. “Wat mij betreft gaat het Stadskantoor op termijn zelfs het hele weekend open, maar een pilot op zaterdagochtend is een goed begin.”

Er zijn in het weekend geen hogere kosten aan de openstelling verbonden, geeft Rajkowski aan. Dat heeft te maken met wijzigingen in de cao. Voorheen had een ambtenaar sowieso recht op een toeslag in het weekend, maar die is vervallen zolang de ambtenaar een werkweek heeft van maximaal vijf dagen.

De VVD bracht het plan in bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de commissie Mens en Samenleving op maandagavond. De wethouder gaf aan het idee graag te onderzoeken en komt er op een later moment op terug.

Foto: DUIC
http://vvdutrecht.nl/nieuws_24567/77082/

VVD blij met prioriteit aanpak jeugdgroepen

De aanpak van overlastgevende jeugdgroepen wordt de komende jaren een van de prioriteiten in de criminaliteitsbestrijding van de gemeente. De VVD strijdt daar al jaren voor en is blij dat de gemeente de komende jaren speciale aandacht besteedt aan het aanpakken én voorkomen van criminaliteit onder jongeren.

De gemeenteraad stelde donderdagavond het zogenaamde Integraal Veiligheidsplan vast, waarin de prioriteiten op het gebied van Veiligheid voor de jaren 2015 tot 2018 worden vastgelegd. De eerste prioriteit in het plan betreft het tegengaan van High Impact Crime, zoals woninginbraken, straatroven en geweld tegen personen. De aanpak van overlastgevende jeugdgroepen is de tweede prioriteit.

“Het is van groot belang dat Utrechters niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen”, betoogt VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “Uit het werkbezoek in Overvecht dat ik heb georganiseerd blijkt dat jongerengroepen daar voor de grootste overlast zorgen. Goed dat we dat nu extra gaan aanpakken.” Rajkowski benadrukt daarbij ook het belang van het voorkomen van criminele carrières van jongeren.

De VVD rekent erop dat de prioriteiten in het veiligheidsbeleid ervoor zorgen dat de criminaliteitscijfers de komende jaren blijven dalen.

VVD wil einde malafide praktijken glazenwassers

De Utrechtse VVD heeft met grote verbazing kennisgenomen van de uitzending van het VARA-programma Rambam op woensdagavond 14 januari. In het programma werd getoond hoe malafide glazenwassers straten in onder andere Leidsche Rijn opeisen en andere glazenwassers intimideren. De VVD wil dat deze praktijken aangepakt worden en stelt dinsdagavond vragen aan de burgemeester.

Rambam liet in de uitzending zien hoe sommige bestaande glazenwassers nieuwkomers in Leidsche Rijn bedreigen. Tevens komen in het programma bedrijven aan het woord die bevestigen dat er regelmatig sprake is van intimidatie en bedreiging van glazenwassers in Utrecht en Amersfoort.

De VVD wil van de burgemeester horen of deze praktijken al eerder bekend waren en zo ja, welke maatregelen het stadsbestuur er in het verleden al tegen genomen heeft. De liberalen stellen verder voor dat het college de problematiek aankaart bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, zodat er een gezamenlijke aanpak gecreëerd kan worden.

“Het is schokkend dat glazenwassers niet gewoon hun werk kunnen doen”, aldus VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “Aan de bedreigingen en intimidaties moet zo snel mogelijk een einde komen.”

foto RAMBAM (vara)

VVD Utrecht jaaroverzicht 2014

2014 was een bewogen politiek jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 als democratisch hoogtepunt. Sinds april neemt de VVD weer deel aan het college van burgemeester en wethouders. Met een vernieuwde fractie en frisse moed zijn we aan de slag gegaan om Utrecht, haar bewoners en ondernemers, meer ruimte te geven. De hoogtepunten zijn verzameld in een jaaroverzicht.

Het jaaroverzicht geeft op beeldende wijze weer wat de VVD Utrecht het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Ook het komende jaar blijven we ons inzetten voor de liberale waarden en een vrije en ondernemende stad: constructief, toekomstgericht, realistisch en resultaatgericht.