VVD Utrecht jaaroverzicht 2014

2014 was een bewogen politiek jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 als democratisch hoogtepunt. Sinds april neemt de VVD weer deel aan het college van burgemeester en wethouders. Met een vernieuwde fractie en frisse moed zijn we aan de slag gegaan om Utrecht, haar bewoners en ondernemers, meer ruimte te geven. De hoogtepunten zijn verzameld in een jaaroverzicht.

Het jaaroverzicht geeft op beeldende wijze weer wat de VVD Utrecht het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Ook het komende jaar blijven we ons inzetten voor de liberale waarden en een vrije en ondernemende stad: constructief, toekomstgericht, realistisch en resultaatgericht.

VVD wil einde aan rooftassenterreur

De VVD wil dat er in Utrecht harder tegen het bezit van rooftassen wordt opgetreden. Winkeldieven gebruiken op grote schaal geprepareerde voorwerpen om hun diefstallen te kunnen plegen.

Op dit moment is het niet strafbaar om in een winkel in het bezit te zijn van een rooftas. Raadslid Queeny Rajkowski: “Het is niet uit te leggen dat het in het bezit zijn van een rooftas buiten de winkel wel strafbaar is, maar in de winkel niet. Het bezit van een rooftas in een winkel zou wat ons betreft daarom als voorbereidingshandeling of poging tot diefstal aangemerkt moeten kunnen worden.”

Rooftassen zijn gebaseerd op het principe dat een omhulsel van bijvoorbeeld aluminium of lood in staat is het beveiligingsmechanisme van detectiepoortjes bij de uitgang van de winkel te omzeilen. Sinds 2010 is in Utrecht een rooftassenverbod van kracht dankzij een wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De APV geldt echter niet in winkels zelf.

Centrummanagement Utrecht laat weten dat het aantal winkeldiefstallen waarbij rooftassen worden gebruikt de afgelopen jaren is toegenomen. Dagelijks verdwijnen er stapels kleren uit de winkels in de binnenstad, aldus Tom Broekman van Centrummanagement. Dit zorgt voor enorme inkomstenderving voor de verschillende (kleding)winkels.

Winkeldieven lijken, vanwege een lage pakkans enerzijds en een lage boete anderzijds, totaal niet onder de indruk van het verbod. Rajkowski wil daarom weten hoeveel boetes er sinds 2010 zijn uitgeschreven en of er sprake is van beperkte handhavingsmogelijkheden. Rajkowski: “Wellicht zouden buitengewoon opsporingsambtenaren de bevoegdheid kunnen krijgen om op het bezit van rooftassen te handhaven.”

Tot slot roept Rajkowski de burgemeester ook op om binnen de driehoek en met de G4 en het Ministerie van Justitie in gesprek te gaan over de mogelijkheden om tegen het bezit van rooftassen in winkels op te treden. Rajkowski: “Er moet actiever gehandhaafd worden op rooftassen in winkelgebieden en ook moet het in bezit zijn van een rooftas in een winkel verboden worden. Onze ondernemers moeten nu hopeloos toekijken hoe op grote schaal uit hun winkel geroofd wordt. De materiële en immateriële schade veroorzaakt door winkeldiefstal is enorm. Hier moet snel een oplossing voor komen!”

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Is het gebruik van Windows XP een gevaar voor de Utrechtse privacy?

Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad op 10 april, heeft de VVD vragen gesteld aan wethouder Kreijkamp over het gebruik van Windows XP. De gemeente Utrecht heeft 2.500 computers die nog steeds op Windows XP draaien. Sinds dinsdag 8 april 2014 ondersteunt Microsoft Windows XP niet meer, waardoor de software kwetsbaar is voor hackers en virussen. Raadslid Queeny Rajkowski (VVD): “De VVD vindt het belangrijk dat het gemeentelijke ICT systeem goed is beveiligd en gemeentelijke informatie én informatie van onze inwoners niet op straat kan komen te liggen. Hun privacy moet gewaarborgd worden.”

Het niet meer ondersteunen van Windows XP door Microsoft betekent dat lekken in het systeem niet meer opgespoord en gedicht worden. Hackers hebben daardoor ruim baan. Wanneer hackers in het gemeentelijke systeem zouden komen, kunnen ze mogelijk aan privacygevoelige informatie van onze inwoners komen en dat is wat de VVD betreft onacceptabel.

Is het veiligheidsniveau van ons ICT systeem en de privacy gedaald? Volgens de wethouder hoeven we ons geen zorgen te maken. Het veiligheidsniveau blijft hetzelfde. De gemeente heeft €15.000,- betaald voor extra ondersteuning van Microsoft tot eind 2014. Daarnaast stapt de gemeente vanaf de zomer over op Windows 7.

Queeny Rajkowski: “De VVD had liever gezien dat de extra uitgave niet nodig was geweest, maar is blij dat aan de informatieveiligheid geen concessies zijn gedaan.”

VVD wil veiligere en beter verlichte fietstunnels

De Utrechtse VVD-fractie stelt vandaag schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de veiligheid van de Utrechtse fietstunnels. Aanleiding is de verkiezing van de ‘engste fietstunnel’ waarvoor ook vier Utrechtse tunnels zijn genomineerd.

Woordvoerder openbare ruimte Dimitri Gilissen: “De VVD wil dat onveilige situaties en slechte verlichting bij fietstunnels met voorrang worden aangepakt en dat het college maatregelen neemt om de fysieke veiligheid van de tunnels te vergroten.”

De VVD heeft bij meerdere gelegenheden aandacht gevraagd voor fietstunnels die met name in de avonduren door fietsers als onveilig worden ervaren.

Woordvoerder veiligheid Queeny Rajkowski: “De veiligheid van de fietser staat bij de VVD voorop. Fietsers moeten ook in de avonduren veilig over straat kunnen. Goed verlichte tunnels zijn een absolute noodzaak.”

JOVD Utrecht e.o. steunt kandidatuur Queeny

Utrechtse JOVD steunt jonge liberalen op kieslijst

(…)

Ook een andere oud-bestuurder, Queeny-Aimée Rajkowski, is kandidaat voor de VVD Utrecht en staat op plaats 5. Ook zij wordt van harte gesteund door de Utrechtse JOVD. “Deze kandidaten weten het belang van de Utrechtse jongeren uitstekend onder woorden te brengen, met waardevolle principes als vrijheid en eigen verantwoordelijkheid in het achterhoofd,” legt voorzitter Jim van Mourik uit. De JOVD vertrouwt erop dat de jongerenkandidaten zich in zullen zetten voor studentenhuisvesting, bereikbaarheid en de levendigheid van Utrecht.

(…)

Voor volledig persbericht zie: http://www.jovd.nl/index/140/7/Persberichten.html

Kamerlid Ton Elias: Utrecht mag niet op slot

INVESTERINGEN IN AUTOBEREIKBAARHEID UTRECHT HARDER NODIG DAN OOIT

Tijdens een politiek café op maandavond 10 februari heeft VVD Kamerlid Ton Elias zich in scherpe bewoordingen uitgelaten over het mobiliteitsbeleid van het Utrechtse stadsbestuur. Elias: “Om werkgelegenheid te behouden en sterker uit de crisis te komen zal Utrecht de komende vier jaar ook in de autobereikbaarheid van de stad moeten investeren.”

“De stad Utrecht kan het met haar centrale ligging niet permitteren om de auto links te laten liggen. De wijze waarop het college van GroenLinks, PvdA en D66 de afgelopen 4 jaar op de autobereikbaarheid heeft bezuinigd is contraproductief, ongeëvenaard en slecht voor heel het land”, aldus Elias.

De afgelopen collegeperiode is 112 miljoen euro aan bereikbaarheidsgeld verdampt door het te gebruiken om gaten in de begroting te dichten. Daarbij komt dat in 2010 de reservering van 80 miljoen euro ten behoeve van de Spoorlaan is verdwenen ten behoeve van de links collegeambities.

Elias hekelde het voornemen om de knelpunten van luchtkwaliteit in de stad op te lossen door het aanleggen van knips voor het autoverkeer. Als voorbeeld noemde hij de geplande knip bij de Monicabrug. Ton Elias: “Deze en andere knips zullen alleen maar leiden tot meer rondrijden, meer zoekverkeer én meer uitstoot. Knips maken het automobilisten welhaast onmogelijk om de Binnenstad van Utrecht en de daar gelegen parkeergarages te bereiken.”

Over de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht was het liberale Kamerlid eveneens duidelijk: “Het college moet duidelijkheid scheppen en lef tonen door zich niet langer te verschuilen achter drie varianten, maar te kiezen voor één voorkeursvariant waarbij gemeente en provincie gezamenlijk optrekken”, aldus Elias. “Een volledig uitgewerkt ontwerp voor de rest van de NRU maakt de kans het grootst dat de rijksbijdrage voor het project eerder beschikbaar komt.