Mobiel cameratoezicht tegen autobranden

30 maart 2016 – De Utrechtse VVD wil zo snel mogelijk de nieuwe mogelijkheden voor mobiel cameratoezicht in Utrecht toepassen. De liberalen zijn ervan overtuigd dat het flexibele toezicht kan helpen om onder andere de golf autobranden tegen te gaan.

De Eerste Kamer stemde vorige week breed in met nieuwe regels voor gemeentelijk cameratoezicht. Het initiatief van de VVD kreeg steun van vrijwel alle partijen, inclusief D66, GroenLinks en ChristenUnie. Daarmee wordt mobiel cameratoezicht mogelijk, terwijl de gemeente camera’s tot nu toe alleen op vaste plekken kan plaatsen.

Vaste camera’s zijn relatief duur en moeten langdurig op eenzelfde plek staan. “Er zitten dus veel voordelen aan mobiel toezicht”, zegt VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “De gemeente kan sneller ingrijpen, overlast beter aanpakken en ook de privacy van Utrechters beter waarborgen omdat een camera niet jarenlang op één plek toekijkt.”  Van de Utrechters die in buurten wonen met camera’s is 63% positief tot zeer positief over de inzet van cameratoezicht.

Autobranden
Afgelopen weekend brandden opnieuw drie auto’s af in de stad, waardoor er na de jaarwisseling al meer dan dertig auto’s in de stad zijn afgebrand. De VVD denkt dat mobiel cameratoezicht ook daartegen kan helpen. Rajkowski: “Wat ons betreft kan mobiel cameratoezicht razendsnel in een buurt ingezet worden om daders van autobranden vast te leggen op camera en op heterdaad te betrappen.”

Schriftelijke vragen

Extra aandacht voor een veilige wijk

22 februari 2016 – De komende vier weken ga ik extra aandacht besteden aan ‘een veilige wijk’. Dit doe ik, omdat niemand het recht heeft om mensen hun gevoel van veiligheid te ontnemen door op straat voorbijgangers te intimideren, vrouwen uit te schelden, openlijk drugs te verkopen of als een idioot door de straat te scheuren. Iedereen moet zich vrij over straat kunnen bewegen. In alle Utrechtse wijken.

De komende vier weken organiseer ik verschillende avonden waar ik in gesprek ga over wanneer zij zich (on)veilig voelen en waarom. De eerste avond is op 22 februari 2016 met studenten van het SSH Tuindorpcomplex. Ook zal ik op maandag 21 maart 2016 met bewoners van wijk West in gesprek gaan over hun veiligheid. Met al deze uitkomsten ga ik aan de slag.

Wil je weten wat ik de komende vier weken nog meer ga doen of heb je tips? Stuur mij dan een berichtje en hou deze website in de gaten.

 

Al Fitrahmoskee in opspraak

24-12-2015 – De VVD Utrecht is erg geschrokken van het beeld dat geschetst wordt van de Al Fitrahmoskee in Overvecht. Raadslid Queeny Rajkowski: “Ik heb meteen het college van burgemeester en wethouders gevraagd om uit te leggen of dit beeld klopt. En zo ja, wat ze er dan aan gaan doen.”

Betrek ouders bij discussie Zwarte Piet

De VVD wil dat schoolbesturen in Utrecht actief met ouders het gesprek aangaan over de invulling van het Sinterklaasfeest.

Het besluit van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht om zwarte piet volledig van school te weren, werd enige tijd geleden zonder goed overleg met ouders genomen. “Wij vinden ouderparticipatie ontzettend belangrijk”, geeft VVD-raadslid Queeny Rajkowski aan. “De schoolbesturen hadden er verstandig aan gedaan om actiever het gesprek aan te gaan met ouders.”

Rajkowski is ervan overtuigd dat er nu juist zoveel ophef is over zwarte piet op school, omdat er geen enkele inspraak is geweest. “Ouders willen thuis op een eigen manier invulling geven aan het Sinterklaasfeest – al dan niet met zwarte piet”, betoogt ze. “Maar ze ervaren dat scholen een besluit voor hen nemen. Dat wekt irritatie.”

Zwarte Piet is bij uitstek een maatschappelijke discussie die op school niet genegeerd kan worden. “Als je het als ouder niet eens bent met een schoolbesluit dan is het belangrijk dat de schoolbesturen dat weten.” Rajkowski voegt toe: “Hou wel rekening met de manier waarop je dat doet, laten we het een leuk feest voor de kinderen houden.”

VVD blij met prioriteit aanpak jeugdgroepen

De aanpak van overlastgevende jeugdgroepen wordt de komende jaren een van de prioriteiten in de criminaliteitsbestrijding van de gemeente. De VVD strijdt daar al jaren voor en is blij dat de gemeente de komende jaren speciale aandacht besteedt aan het aanpakken én voorkomen van criminaliteit onder jongeren.

De gemeenteraad stelde donderdagavond het zogenaamde Integraal Veiligheidsplan vast, waarin de prioriteiten op het gebied van Veiligheid voor de jaren 2015 tot 2018 worden vastgelegd. De eerste prioriteit in het plan betreft het tegengaan van High Impact Crime, zoals woninginbraken, straatroven en geweld tegen personen. De aanpak van overlastgevende jeugdgroepen is de tweede prioriteit.

“Het is van groot belang dat Utrechters niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen”, betoogt VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “Uit het werkbezoek in Overvecht dat ik heb georganiseerd blijkt dat jongerengroepen daar voor de grootste overlast zorgen. Goed dat we dat nu extra gaan aanpakken.” Rajkowski benadrukt daarbij ook het belang van het voorkomen van criminele carrières van jongeren.

De VVD rekent erop dat de prioriteiten in het veiligheidsbeleid ervoor zorgen dat de criminaliteitscijfers de komende jaren blijven dalen.

VVD wil einde malafide praktijken glazenwassers

De Utrechtse VVD heeft met grote verbazing kennisgenomen van de uitzending van het VARA-programma Rambam op woensdagavond 14 januari. In het programma werd getoond hoe malafide glazenwassers straten in onder andere Leidsche Rijn opeisen en andere glazenwassers intimideren. De VVD wil dat deze praktijken aangepakt worden en stelt dinsdagavond vragen aan de burgemeester.

Rambam liet in de uitzending zien hoe sommige bestaande glazenwassers nieuwkomers in Leidsche Rijn bedreigen. Tevens komen in het programma bedrijven aan het woord die bevestigen dat er regelmatig sprake is van intimidatie en bedreiging van glazenwassers in Utrecht en Amersfoort.

De VVD wil van de burgemeester horen of deze praktijken al eerder bekend waren en zo ja, welke maatregelen het stadsbestuur er in het verleden al tegen genomen heeft. De liberalen stellen verder voor dat het college de problematiek aankaart bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, zodat er een gezamenlijke aanpak gecreëerd kan worden.

“Het is schokkend dat glazenwassers niet gewoon hun werk kunnen doen”, aldus VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “Aan de bedreigingen en intimidaties moet zo snel mogelijk een einde komen.”

foto RAMBAM (vara)

VVD Utrecht jaaroverzicht 2014

2014 was een bewogen politiek jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 als democratisch hoogtepunt. Sinds april neemt de VVD weer deel aan het college van burgemeester en wethouders. Met een vernieuwde fractie en frisse moed zijn we aan de slag gegaan om Utrecht, haar bewoners en ondernemers, meer ruimte te geven. De hoogtepunten zijn verzameld in een jaaroverzicht.

Het jaaroverzicht geeft op beeldende wijze weer wat de VVD Utrecht het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Ook het komende jaar blijven we ons inzetten voor de liberale waarden en een vrije en ondernemende stad: constructief, toekomstgericht, realistisch en resultaatgericht.

VVD wil einde aan rooftassenterreur

De VVD wil dat er in Utrecht harder tegen het bezit van rooftassen wordt opgetreden. Winkeldieven gebruiken op grote schaal geprepareerde voorwerpen om hun diefstallen te kunnen plegen.

Op dit moment is het niet strafbaar om in een winkel in het bezit te zijn van een rooftas. Raadslid Queeny Rajkowski: “Het is niet uit te leggen dat het in het bezit zijn van een rooftas buiten de winkel wel strafbaar is, maar in de winkel niet. Het bezit van een rooftas in een winkel zou wat ons betreft daarom als voorbereidingshandeling of poging tot diefstal aangemerkt moeten kunnen worden.”

Rooftassen zijn gebaseerd op het principe dat een omhulsel van bijvoorbeeld aluminium of lood in staat is het beveiligingsmechanisme van detectiepoortjes bij de uitgang van de winkel te omzeilen. Sinds 2010 is in Utrecht een rooftassenverbod van kracht dankzij een wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De APV geldt echter niet in winkels zelf.

Centrummanagement Utrecht laat weten dat het aantal winkeldiefstallen waarbij rooftassen worden gebruikt de afgelopen jaren is toegenomen. Dagelijks verdwijnen er stapels kleren uit de winkels in de binnenstad, aldus Tom Broekman van Centrummanagement. Dit zorgt voor enorme inkomstenderving voor de verschillende (kleding)winkels.

Winkeldieven lijken, vanwege een lage pakkans enerzijds en een lage boete anderzijds, totaal niet onder de indruk van het verbod. Rajkowski wil daarom weten hoeveel boetes er sinds 2010 zijn uitgeschreven en of er sprake is van beperkte handhavingsmogelijkheden. Rajkowski: “Wellicht zouden buitengewoon opsporingsambtenaren de bevoegdheid kunnen krijgen om op het bezit van rooftassen te handhaven.”

Tot slot roept Rajkowski de burgemeester ook op om binnen de driehoek en met de G4 en het Ministerie van Justitie in gesprek te gaan over de mogelijkheden om tegen het bezit van rooftassen in winkels op te treden. Rajkowski: “Er moet actiever gehandhaafd worden op rooftassen in winkelgebieden en ook moet het in bezit zijn van een rooftas in een winkel verboden worden. Onze ondernemers moeten nu hopeloos toekijken hoe op grote schaal uit hun winkel geroofd wordt. De materiële en immateriële schade veroorzaakt door winkeldiefstal is enorm. Hier moet snel een oplossing voor komen!”

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Is het gebruik van Windows XP een gevaar voor de Utrechtse privacy?

Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad op 10 april, heeft de VVD vragen gesteld aan wethouder Kreijkamp over het gebruik van Windows XP. De gemeente Utrecht heeft 2.500 computers die nog steeds op Windows XP draaien. Sinds dinsdag 8 april 2014 ondersteunt Microsoft Windows XP niet meer, waardoor de software kwetsbaar is voor hackers en virussen. Raadslid Queeny Rajkowski (VVD): “De VVD vindt het belangrijk dat het gemeentelijke ICT systeem goed is beveiligd en gemeentelijke informatie én informatie van onze inwoners niet op straat kan komen te liggen. Hun privacy moet gewaarborgd worden.”

Het niet meer ondersteunen van Windows XP door Microsoft betekent dat lekken in het systeem niet meer opgespoord en gedicht worden. Hackers hebben daardoor ruim baan. Wanneer hackers in het gemeentelijke systeem zouden komen, kunnen ze mogelijk aan privacygevoelige informatie van onze inwoners komen en dat is wat de VVD betreft onacceptabel.

Is het veiligheidsniveau van ons ICT systeem en de privacy gedaald? Volgens de wethouder hoeven we ons geen zorgen te maken. Het veiligheidsniveau blijft hetzelfde. De gemeente heeft €15.000,- betaald voor extra ondersteuning van Microsoft tot eind 2014. Daarnaast stapt de gemeente vanaf de zomer over op Windows 7.

Queeny Rajkowski: “De VVD had liever gezien dat de extra uitgave niet nodig was geweest, maar is blij dat aan de informatieveiligheid geen concessies zijn gedaan.”