Maak inburgeren niet lang, maar strenger.

In het VVD-verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2017 staat dat “de termijn voor naturalisatie moet worden verlengd naar tien jaar” (VVD, ‘Zeker Nederland’, blz. 20). De argumentatie voor dit standpunt heeft betrekking op het feit dat het Nederlanderschap iets bijzonders is, iets om trots op te zijn en waar rechten en plichten aan ontleend worden. Met deze onderbouwing ben ik het eens, maar niet met de voorgedragen oplossing van verlenging. De focus van ons inburgeringssysteem moet niet liggen op hoe lang iemand zich in Nederland bevindt. De focus moet liggen op hoe iemand zich hier gedraagt. Het Nederlandse inburgeringssysteem moet niet langer, maar strenger. Terug naar vijf jaar, op de voorwaarde dat strengere eisen aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit wettelijk verankerd zijn. De vraag die centraal moet staan bij toelating is: wil iemand alleen veilig en welvarend zijn of wil iemand ook daadwerkelijk Nederlander zijn? En dat is te toetsen.

Voor de volledige essay zie:

Kies Queeny.

Zodra het weer beter gaat met ons land, wil ik ervoor zorgen dat het niet alleen uit rapporten en ranglijstjes blijkt dat het goed gaat, maar dat mensen thuis het ook voelen. Daarvoor moeten we ondernemers, middeninkomens en de publieke sector herwaarderen. Dat uitgangspunt wil ik meenemen naar Den Haag zodat we samen sterker verder kunnen.

Samen sterker verder en hoopvol de toekomst tegemoet. Die toekomst bepaal jij op 17 maart.

Stem Queeny Rajkowski, VVD plek 13.

Wil je mij iets meegeven? Ik drink graag een digitaal bakje koffie met je. Die kan je inplannen op: koffiemetqueeny.nl

Standpunten.