Scanauto’s privacy en veiligheid.

In een item van Nieuwsuur is te zien hoe scanauto’s in sommige steden voor meer zaken worden ingezet dan het handhaven van het parkeerbeleid. Zo worden de scanauto’s in Amsterdam gebruikt voor het opsporen van gestolen auto’s. De Utrechtse VVD vindt dit een interessante en prikkelende gedachte en heeft de volgende vragen:

  1. Wat gebeurt er nu met de beelden die door scanauto’s worden gemaakt? Hoe lang worden ze bewaard en wie kan bij de gegevens?
  2. Welke informatie wordt er eigenlijk opgeslagen en hoe lang? Gaat het alleen om de kentekens van de auto’s waarvoor geen parkeerbelasting is betaald of wordt er meer bewaard?
  3. Is het mogelijk in het kader van een strafrechtelijk onderzoek om toegang te krijgen tot deze gegevens? Zo nee, waarom niet?

De Utrechtse VVD vindt het de moeite waard om te onderzoeken op welke andere manieren de scanauto’s kunnen worden ingezet. Denk daarbij aan het signaleren van gestolen auto’s zoals in Amsterdam gebeurt, maar ook het signaleren van auto’s die onverzekerd zijn of met een te hoge asdruk over de grachten rijden. Daarvoor is het nodig dat er afspraken worden gemaakt met de RDW.

  1. Is het college bekend met de wijze waarop de gemeente Amsterdam de scanauto’s inzet?
  2. Hoe beoordeelt het college het convenant dat daartoe in Amsterdam is afgesloten als hetgaat om waarborgen voor de privacy?
  3. Overweegt het college om de scanauto’s in te zetten voor andere doeleinden dan hetopsporen van foutparkeerders? Zo ja, om welke zaken gaat het dan?
  4. Is het college bereid om de voors en tegens hiervan op een rij te zetten en deze met deraad te delen zodat wij een debat kunnen voeren over de wenselijkheid hiervan? Zo nee, waarom niet?

Lees hier de antwoorden van het college.

Kies Queeny.

Zodra het weer beter gaat met ons land, wil ik ervoor zorgen dat het niet alleen uit rapporten en ranglijstjes blijkt dat het goed gaat, maar dat mensen thuis het ook voelen. Daarvoor moeten we ondernemers, middeninkomens en de publieke sector herwaarderen. Dat uitgangspunt wil ik meenemen naar Den Haag zodat we samen sterker verder kunnen.

Samen sterker verder en hoopvol de toekomst tegemoet. Die toekomst bepaal jij op 17 maart.

Stem Queeny Rajkowski, VVD plek 13.

Wil je mij iets meegeven? Ik drink graag een digitaal bakje koffie met je. Die kan je inplannen op: koffiemetqueeny.nl

Standpunten.