Debat Overvecht: “Verzilver het goud in Overvecht”

Op 21 januari 2021 was een debat in de gemeenteraad over Overvecht. Een wijk waar ik me al lang voor inzet, met veel actieve bewoners die de positieve kant van hun wijk het willen laten winnen van de negatieve.

Bekijk mijn inbreng hierboven of lees hem hieronder.

“Voorzitter, Overvecht. Een journalist noemde het vorig jaar in een uitgebreid artikel een wijk met 2 gezichten. En eerlijk gezegd voorzitter, kan je daar makkelijk 25 verschillende gezichten van maken als je oog hebt voor de verschillen op buurtniveau.

Voorzitter, er is veel veranderd als het om Overvecht gaat. En dan doel ik niet alleen op de honderden pagina’s stukken en tientallen miljoenen die erbij zijn gekomen voor de wijk de laatste 7 jaar.

Voorzitter, ik doel op momentum. Dit is het moment om ervoor te zorgen dat er stappen worden gemaakt om van die 2 gezichten, de positieve te laten winnen. Om de actieve bewoners, die goud zijn voor de wijk en hun toekomst, ruimte te geven. Voorzitter, iedereen, en dat was 7 jaar geleden echt anders, iedereen in deze raad is ervan doordrongen dat er iets niet goed gaat.

Na al die uren debatteren, zie ik het echter alleen maar complexer worden, de stukken uitgebreider, soms ook vager en ambitieuzer, en de deelnemers aan tafelgesprekken met partners vertienvoudigen. Er worden zelfs externe bureaus en partners ingehuurd met als louter doel het samenbrengen van partijen.

Voorzitter, geld, aandacht, initiatieven en actieve bewoners. Die zijn het probleem niet. Het is zowaar een luxeprobleem. Maar! Een winstwaarschuwing van onze kant: als wij de kracht van de bewoners niet erkennen, omarmen en gebruiken, dan gaan we nooit het goud verzilveren dat deze wijk rijk is en kijken wij over jaren terug, kijken we elkaar aan en zeggen we: hadden we nou maar geleerd van de lessen getrokken uit de Vogelaanpak.

Voorzitter, ik dien bij deze graag mijn motie in: ‘Begin bij Overvecht, verzilver het goud’.

Draagt het college op:

 • Om bij de besteding van de financiële middelen van Samen voor Overvecht en toedelen van (project)financiering, eerst te kijken naar bestaande initiatieven, bewoners en organisaties uit Overvecht;
 • Als blijkt dat daar niet de kwaliteit of capaciteit zit om het gewenste resultaat te bereiken, dan verder te kijken naar de rest van de gemeente of buiten gemeentelijke grenzen, in plaats van in beginsel al verder te kijken;
 • Hierbij uitvoering te geven aan de wens van de gemeenteraad en de bewoners van Overvecht om de kracht en veelvoud aan initiatieven te versterken en hiermee het echte goud van de wijk te verzilveren;
 • Voor zomer 2021 aan de gemeenteraad te rapporteren wat dit betekent voor de besteding van middelen vanaf 2022;”

Deze motie is tot stand gekomen in samenwerking met CDA, PvdA, SP en D66, en wordt nu unaniem gesteund.

Dus voorzitter, laat het geld bedoeld voor Overvecht landen in de wijk, maak gebruik van wat bewoners zelf constateren en doen. Ik heb een bewoonster in de buurt van winkelcentrum Overvecht nu al zo vaak gesproken, er gebeuren rare dingen, dealen op het parkeerterrein, een auto in de brand gestoken, intimidatie. Zij vertelt haar verhaal overal en vraag om hulp en steun, helemaal niets krijgt zij voorzitter. En ondertussen prijken nieuwe rotondes in haar buurt, de openbare ruimte wordt wel opgeknapt. Bewoners weten heel goed wat er speelt en juist die bewoners die de moeite doen om te melden en mee willen denken en werken, die moeten we niet verliezen.

Een onderneemster die de gemeente tevergeefs meerdere malen vertelt dat zij zo 50 stages heeft voor jongeren uit de wijk, juist die jongeren uit de wijk, want die zitten in haar hart. Reactie van de gemeente? Helemaal niets! Het bleef oorverdovend stil.

Poeh en dan de democratisering van de Werkplaats. Voorzitter, laat al deze mensen niet de moed verliezen. Luister naar bewoners, ondernemers en initiatiefnemers.

Voorzitter als laatste wil ik het hebben over de jeugd en jongvolwassenen van de wijk.

Voorbeeld stichting durf te dromen. Wat Redouan en zijn compagnons daar allemaal doen, petje af. Voorzitter ik ben daar langs gegaan en zag met mijn eigen ogen hoe in de avond een jongen naar huis ging, Redouan hem aansprak ‘wel naar huis gaan hea, niet op straat hangen, ik app je moeder dat je er nu aankomt’. En even later het appje van zijn moeder: ‘hij is meteen naar huis gekomen, dankjewel’. Voorzitter dit is het, dit is het! Aandacht voor een kind, iemand echt zien in al zijn facetten. En tussendoor werken aan zijn toekomst, talentontwikkeling, leren spreken in openbaar, carrière oriëntatie, dingen die niet alle ouders van huis uit mee kunnen geven.

Stichting durf te dromen, de BSA, JOU met hun project rolmodellen, Radj Ramcharan die tegen discriminatie vecht en jongeren een schop onder hun kont geeft, wijkagenten en handhaving die bereikbaar zijn op straat en ‘social media’. Voorzitter, allemaal toppers, die wat ons betreft best wat meer gesteund mogen worden. Zomerscholen, talentontwikkeling en veiligheid.

Daarom van harte, onder de motie van de PvdA, ook in samenwerking geschreven.

Voorzitter, een shout-out naar: Felicia en Niluja, twee dames uit Overvecht, zijn nu aan het studeren, altijd in en rondom Overvecht gewoond en in hun vrije tijd denken zij mee met het positief versterken van de jeugd. Ik heb nu 4 maanden met hen mogen samenwerken. Toppers zijn het en ze gaan nog vast veel voor de wijk betekenen.

Voorzitter 7 jaar geleden organiseerde ik als pas geïnstalleerd raadslid mijn eerste werkbezoek: in gesprek met bewoners op het wijkbureau Overvecht, een tour langs de winkelcentra en in gesprek over veiligheid in Overvecht. Nu 7 jaar later, gaat mijn zeer waarschijnlijk laatste debat in deze raad ook over Overvecht. Het moest zo zijn. Ik hoop dat het niet allemaal voor niets is geweest.”

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

RTV Utrecht artikel over Overvecht: “De gemeente moet de kracht van bewoners erkennen en omarmen.”

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2132520/raad-utrecht-omarm-bewonersinitiatieven-in-overvecht.html

Op donderdag 21 januari 2021 sprak de gemeenteraad wederom over de plannen en extra miljoenen voor Overvecht. De VVD vindt het goed dat er extra aandacht is voor de wijk, alleen zet vraagtekens bij de gemeentelijke aanpak.

“De gemeente moet de kracht van bewoners erkennen en omarmen. Verzilver het goud. Kijk naar bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld een initiatief van een onderneemster. Ze biedt vijftig stageplaatsen aan, meldt dit bij de gemeente en krijgt geen reactie.”

Queeny Rajkowski

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

‘Utrechters moeten ook van achter hun computer kunnen participeren’

Participeren gaat nu vaak nog via stadsgesprekken, bewonersavonden en brainstormsessies, maar binnenkort kan dit ook online. Althans, als de motie die raadsleden Queeny Rajkowski (VVD) en Reinhild Freytag (Student & Starter) donderdag indienen wordt aangenomen. 

“We denken dat we online een grote groep mensen kunnen bereiken en laten meedenken die nu een beetje buiten schot blijft”, vertelt Rajkowski. “Denk bijvoorbeeld aan studenten en jonge gezinnen die het druk hebben. Zij denken nu vaak niet mee over vraagstukken, terwijl ze misschien wel goede ideeën hebben.”

Zie voor het volledige artikel: https://www.duic.nl/politiek/utrechters-moeten-ook-computer-kunnen-participeren/

Toelichting: De gemeente, haar dienstverlening en participatie zijn de afgelopen jaren flink gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Nu alleen participatie nog… Want waarom moeten bewoners op een specifieke gemeenteavond aanwezig zijn om pas mee te kunnen praten over hun gemeente, wijk of buurt?

Je kan nu als inwoner elke avond wel deelnemen aan een rondetafelbijeenkomst, stadsgesprek, wijkinventarisatie, of welke naam ze er dan ook aan geven. Ik ga liever voor kwaliteit ipv kwantiteit. Ambtenaren stoppen nu zoveel tijd in het organiseren van allerlei avonden dat er minder tijd over is voor het bereiken van iedereen of het aan de slag gaan met de input. Er is een overkill aan participatieavonden, en toch voelen bewoners zich niet betrokken.

Het digitaliseren van participatie kan hier een oplossing bieden! Zo kunnen alle inwoners hun input online geven, en kunnen ambtenaren alle feedback makkelijk online inzien.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Pleidooi voor digitale inschrijving baby’s in Utrecht

‘Ouders hebben de eerste dagen na de geboorte van hun kind wel wat beters te doen dan naar het gemeentehuis gaan’, dat is de strekking van een pleidooi dat raadslid Queeny Rajkowski (VVD) donderdag gaat houden bij de bespreking van de begroting in de gemeenteraad. 

Ze wil op korte termijn dat het inschrijven van pasgeboren baby’s ook digitaal kan in Utrecht. “In deze tijd moeten dit soort dingen ook online kunnen. Het is klantvriendelijk, makkelijker voor ouders en efficiënter voor de gemeente”, vertelt Rajkowski.

Een dergelijke procedure is met DigiD ook veilig in te voeren. (…) zie voor het volledige artikel: https://www.duic.nl/politiek/pleidooi-digitale-inschrijving-babys/

Toelichting: Geboorte van een kindje is een belangrijk moment en iedereen heeft daar andere behoeften en gedachtes bij.

Ter verduidelijking: wat mij betreft is de digitale manier ook niet ter vervanging, maar als extra keuzemogelijkheid. Mensen die graag nog langs willen komen, blijven welkom!

Dat geldt overigens voor alle dienstverlening die via de gemeente loopt. Niet iedereen kan of wil gebruik maken van digitale mogelijkheden en dat is ook helemaal niet erg.

Er zijn ook mensen die het fijn vinden dat dit soort dingen ook digitaal kunnen en vinden het minder handig als ze naar het Stadskantoor moeten komen. Ik zie digitalisering dus als extra keuzemogelijkheid en dienstverlening naar degenen die hier gebruik van willen maken.

Ik ben het eens met dat het zoveel mogelijk voorkomen van het voorkomen van risico’s op fraude een randvoorwaarde is en anders moet zoiets niet of anders aangeboden worden.

De zekerheden (zoveel als mogelijk is) die gegeven worden bij het fysiek langskomen bij de gemeente Utrecht, zouden dus ook voor online moeten gelden.

De gemeente Almelo (niet Almere zoals in het artikel staat vermeld) is hier al mee bezig. Lijkt mij slim als onze gemeente contact met hen opneemt en vraagt hoe zij dit allemaal hebben opgelost. Dan kan Utrecht daarvan leren in plaats van dat zelf het wiel uitvinden.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Gemeente Utrecht moet ID-bewijzen opsturen

De gemeente zou identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen thuis of op het werk moeten laten bezorgen bij haar inwoners. Dat zal VVD-raadslid Queeny Rajkowski morgenavond in de commissievergadering bepleiten. 

14 juni 2016 – Rajkowski komt met het idee, omdat het niet altijd voor iedereen even praktisch is om voor het aanvragen van een ID-kaart twee keer op en neer te moeten naar het stadskantoor. “Volgens mij past dit echt bij Utrecht. In sommige gemeenten, Haarlemmermeer bijvoorbeeld, is dit idee al succesvol in de praktijk gebracht. Stel dat je drie kinderen hebt: dan is het niet handig om twee keer een rit naar het Stadskantoor te organiseren. Helemaal met de parkeermogelijkheden daar”, zegt Rajkowski.

In gemeenten die al werken met dit systeem kost het afleveren van een IDkaart rond de €5,- extra. Er wordt in die gemeenten veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid.

De bezorging valt niet onder de reguliere bezorging. Fraude en misbruik liggen op de loer en de bezorging moet dus zorgvuldig gedaan worden. Rajkowski: “Er komt bij het afleveren wel een identiteitscheck kijken. Dus mensen moeten wel thuis zijn als het wordt afgeleverd.”

De VVD dient dit voorstel in bij het bespreken van beleid van de gemeente van 2016 (de Voorjaarsnota 2016) en doet dit samen met Student & Starter.

Bron: https://www.duic.nl/politiek/gemeente-moet-id-bewijzen-thuis-opsturen/

 

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Bureaucratische rem op initiatieven van inwoners

In het coalitieakkoord ‘Utrecht maken we samen’ positioneert de gemeente Utrecht zich als een ‘faciliterende overheid’ die zich als ‘gelijkwaardige partner opstelt’ om ‘meer ruimte te bieden aan particulier initiatief’. Op het gebied van leefbaarheid in de wijken is dit een voortzetting van het beleid ‘vernieuwend welzijn’. Het vernieuwend welzijn heeft als doel in te spelen op en ondersteunen van activiteiten en initiatieven vanuit de wijk.

Ervaringen van de initiatiefnemers van Burezina, bedoeld voor ontmoetingen tussen buurtbewoners van Mariakwartier en de Heldinnenbuurt in de wijk Overvecht, geven aanleiding te denken dat het de gemeente vooralsnog niet lukt om zich faciliterend en verbindend op te stellen. De initiatiefnemers hebben de mogelijkheid gekregen voor gebruik van een ruimte in het voormalige schoolpand aan de Jeanne d’Arcdreef. Deze ruimte hebben ze met een aantal buurtbewoners zelf en op eigen kosten ingericht als ontmoetingsruimte.
Echter, het wordt hen vanuit verschillende kanten op zijn minst moeilijk gemaakt om op die plek ontmoetingsactiviteiten te organiseren. Zowel door bureaucratie en regels als door de houding van contactpersonen bij gemeentelijke instanties ervaren de initiatiefnemers belemmeringen. Het bleek noodzakelijk te zijn dat het initiatief wordt vastgelegd in een formele stichting om daadwerkelijk als gelijkwaardige gesprekspartner te worden beschouwd door gemeente en andere instanties.
Na een paar keer proefdraaien, organiseert Burezina aanstaand weekend tijdens de Nationale Burendag een openingsactiviteit.

De ervaringen van Burezina roepen bij de VVD en het CDA de volgende vragen op:

 1. Is het college bekend met het bewonersinitiatief ‘Burezina’? Is het college het met de VVD en het CDA eens dat dit particulier initiatief past bij de ambities uit het coalitie-akkoord?Ja, het college is bekend met het bewonersinitiatief ‘Burezina’. Eind mei heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de initiatiefnemers en de Tussenvoorziening. Het initiatief past bij de ambities uit het coalitie-akkoord.
 2. Herkent het college de (bureaucratische) belemmeringen die door de initiatiefnemers worden ervaren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?Nee. De gemeente heeft het tijdelijk leegstaand pand aan de Jeanne D’arcdreef beschikbaar gesteld aan het initiatief van de Tussenvoorziening. Een dergelijk initiatief past in het beter benutten van onze gebouwen en ruimte bieden aan particuliere initiatieven. De huurder van het pand is de Tussenvoorziening. Het is de Tussenvoorziening toegestaan om ruimtes in medegebruik te geven waarbij een vooroverleg met de gemeente nodig is; dit zijn de gebruikelijke kaders. De Tussenvoorziening wil in het kader van aansprakelijkheid, evenals de gemeente, zaken doen met een rechtspersoon en daarom is gevraagd Burezina te formaliseren in bijvoorbeeld een stichting. De kosten hiervoor worden via het initiatievenfonds gedekt. De weg is daarmee voor alle partijen vrij om tot goede afspraken te komen.
 3. Heeft het college concrete oplossingen om deze (bureaucratische) belemmeringen te voorkomen? Voor dit initiatief, maar ook voor vergelijkbare initiatieven in de stad?De gemeente heeft een concrete oplossing aan het initiatief Burezina voorgesteld. Daarbij lopen we soms tegen dilemma’s aan. Dat is in deze concrete casus een aansprakelijkheidskwestie waar niet altijd simpele oplossingen voor handen zijn. Per geval wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Uiteindelijk is er van alle partijen wilsovereenstemming nodig en dat is uiteraard niet altijd afdwingbaar.
 1. Is het college het met de VVD en het CDA eens dat het van belang is dat ook vertegenwoordigers van gemeentelijke instanties zich als gelijkwaardige gesprekspartner opstellen bij de totstandkoming van particuliere initiatieven? Is het college op de hoogte in hoeverre de gemeentelijk vertegenwoordigers deze houding in de praktijk brengen?Ja, wij delen deze mening en zijn tevens van mening dat er correct is gehandeld. Uiteraard is het voor zowel initiatiefnemers als gemeente er veel aan gelegen om samen op te trekken en te leren van de verschillende vraagstukken en dilemma’s. Dit is een continue proces van leren voor alle betrokkenen. Het College heeft er alle vertrouwen in dat de gemeentelijke vertegenwoordigers op dit punt open minded de initiatieven tegemoet treden.
 2. Heeft het college een lijst van best practices waar totstandkoming van particuliere welzijnsinitiatieven succesvol is verlopen? Zo ja, kunt u deze toevoegen bij de beantwoording van de vragen?In het recente verleden zijn onderstaande particuliere/vrijwillige initiatieven succesvol gestart. Het gaat hierbij om initiatieven welke een (welzijns-)accommodatie of een deel ervan beheren en exploiteren:
  1. Podium Oost
  2. In de 3 Krone
  3. Wevehuis
  4. De Roef
  5. Wishing Well West
 3. Voor ervaring- en kennisuitwisseling kan Burezina de initiatieven apart benaderen en/of via het stedelijke netwerk van zelfbeheerinitiatieven Dwarsverband (facebook). Zie voor info ook: http://www.utrecht.nl/welzijn/welzijnsaccommodaties/accommodaties-in-zelfbeheer/
 4. Is het college bereid om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan en te kijken welke mogelijkheden er zijn zodat dit initiatief van de gemeente ruimte krijgt in plaats van beperkingen? Zo nee, waarom niet?De gesprekken tussen alle initiatiefnemers en wijkbureau en betrokken gemeentelijke onderdelen zijn daar opgericht. Zo ook in deze concrete casus. Van de zijde van de gemeente is er altijd bereidheid om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan. De initiatiefnemers kunnen daartoe contact leggen met het wijkbureau.

Hier kan de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders lezen.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Open balies Stadskantoor op zaterdag

Om de dienstverlening van de gemeente verder te verbeteren, zou het Stadskantoor voortaan ook op zaterdag open moeten. Dat oppert de Utrechtse VVD, die het niet meer van deze tijd vindt dat bewoners alleen doordeweeks hun paspoort aan kunnen vragen.

VVD-raadslid Queeny Rajkowski wil dat het stadsbestuur snel gaat experimenteren met het openstellen van het Stadskantoor op zaterdagochtend. “Het is dan niet meer nodig werkafspraken te verzetten om een paspoort af te kunnen halen bij de gemeente”, betoogt Rajkowski. “Wat mij betreft gaat het Stadskantoor op termijn zelfs het hele weekend open, maar een pilot op zaterdagochtend is een goed begin.”

Er zijn in het weekend geen hogere kosten aan de openstelling verbonden, geeft Rajkowski aan. Dat heeft te maken met wijzigingen in de cao. Voorheen had een ambtenaar sowieso recht op een toeslag in het weekend, maar die is vervallen zolang de ambtenaar een werkweek heeft van maximaal vijf dagen.

De VVD bracht het plan in bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de commissie Mens en Samenleving op maandagavond. De wethouder gaf aan het idee graag te onderzoeken en komt er op een later moment op terug.

Foto: DUIC
http://vvdutrecht.nl/nieuws_24567/77082/

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.