Maak inburgeren niet lang, maar strenger

In het VVD-verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2017 staat dat “de termijn voor naturalisatie moet worden verlengd naar tien jaar” (VVD, ‘Zeker Nederland’, blz. 20). De argumentatie voor dit standpunt heeft betrekking op het feit dat het Nederlanderschap iets bijzonders is, iets om trots op te zijn en waar rechten en plichten aan ontleend worden. Met deze onderbouwing ben ik het eens, maar niet met de voorgedragen oplossing van verlenging. De focus van ons inburgeringssysteem moet niet liggen op hoe lang iemand zich in Nederland bevindt. De focus moet liggen op hoe iemand zich hier gedraagt. Het Nederlandse inburgeringssysteem moet niet langer, maar strenger. Terug naar vijf jaar, op de voorwaarde dat strengere eisen aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit wettelijk verankerd zijn. De vraag die centraal moet staan bij toelating is: wil iemand alleen veilig en welvarend zijn of wil iemand ook daadwerkelijk Nederlander zijn? En dat is te toetsen.

Voor de volledige essay zie:

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.