Zet camera’s in bij pakken daders autobranden (video)

januari 2018 – In Utrecht zijn de afgelopen weken 28 auto’s in vlammen op gegaan, hiervoor is nog niemand aangehouden: onacceptabel.

De Utrechtse VVD pleit al sinds 2016 voor het gebruik van flexibel cameratoezicht. In 2017 is er een pilot geweest om te kijken hoe flexibel cameratoezicht kan werken. De pilot is nu voorbij en de camera’s liggen op de plank. Linkse partijen willen helaas eerst wachten op de evaluatie en daarna nog debatteren over flexibele camera’s.

Zonde. Er liggen nu 3 camera’s op de plank. De Utrechtse VVD vindt dat we deze per direct in moeten zetten om daders te pakken zodat ze een passende straf kunnen krijgen en schadevergoeding kunnen betalen aan gedupeerden.

Bron: WNL

Utrecht is klaar met autoterreur: ‘Rotjochies zijn niet de baas op straat’

Rooftassenterreur

April 2017 – De VVD Utrecht pleit al jaren voor een harde aanpak van rooftassen. Zo is dankzij de VVD het sinds een aantal jaar verboden om deze tassen in de nabijheid van winkels te hebben. Het verbod geldt alleen op straat, niet in winkels zelf. Voor ondernemers is dit onbegrijpelijk. Een dief mag dus een voorwerp ter voorbereiding van een diefstal niet op straat bij zich hebben, maar wel in hun winkel? De VVD Utrecht wil daarom kijken naar verdergaande maatregelen. Misschien zelfs het verbieden van rooftassen in winkels.

Een rooftas heet officiëel ‘geprepareerde tas’ en wordt door winkeldieven gebruikt om het shopliften te vergemakkelijken. Een rooftas heeft namelijk een laagje aluminium of lood aan de binnenkant van de tas zodat detectiepoortjes geen signaal oppikken en dus niet werken. Ideaal voor een winkeldief om ongezien met een grote stapel dure broeken de winkel uit te lopen. Voor ondernemers is dit een doorn in het oog. Ze komen er vaak pas achter dat er een rooftas is gebruikt nadat de diefstal heeft plaatsgevonden. Het achteraf opsporen van deze winkeldieven is lastig. De diefstallen met rooftassen worden voornamelijk gepleegd door Roemenen die in groepen naar Nederland komen en na de diefstal weer terugkeren naar hun land. Ondernemers voelen zich machteloos. Zo vertelt ondernemer Tom Broekman (bekend van de winkels ‘Thom Broekman’ en ‘de Rode Winkel’) dat er dagelijks stapels kleren uit de winkel verdwijnen door het gebruik van rooftassen.

De VVD Utrecht pleit al jaren voor een harde aanpak van rooftassen. Zo is het dankzij VVDer Mark Dijk al bijna 10 jaar in Utrecht verboden om rooftassen in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben als een voorwerp dat kennelijk is uitgerust om het plegen van winkeldiefstallen te vergemakkelijken.

Dit verbod heeft nog niet geleid tot het gewenste effect. Rooftassen zijn namelijk wel verboden in het winkelgebied, maar niet in winkels zelf. Daarom pleitte de VVD er in 2014 wederom voor om ondernemers te ondersteunen in hun strijd tegen de rooftassenterreur door het bezit van rooftassen ook te verbieden in winkels zelf. Gemeentelijke regels gelden echter niet in winkels. Om het bezit van rooftassen te verbieden in winkels, is er een aanpassing van landelijke regelgeving nodig. Daarom vroegen wij in 2014 aan onze Utrechtse burgemeester om in gesprek te gaan met de lokale driehoek, de G4 en het ministerie van Veiligheid en Justitie om te kijken hoe dit gerealiseerd kan worden. Utrechtse ondernemers kijken nog te vaak toe hoe op grote schaal uit hun winkel geroofd wordt. De materiële en immateriële schade veroorzaakt door winkeldiefstal is enorm.

Met een rooftassenverbod in winkels, zijn we er echter nog niet. De pakkans is laag en de straf op winkeldiefstal met rooftassen heeft geen afschrikwekkende werking. Zo is de boete op winkeldiefstal met rooftas enkele tientallen euro’s. Verder wordt de dief gesommeerd om over een aantal weken terug te komen voor een rechterlijk oordeel. Een lachertje voor iemand die daarna vrolijk in de auto naar Roemenië stapt en uiteraard niet meer terugkomt.

Binnenkort start er een pilot in Limburg voor een winkelverbod voor de rooftas. Fijn dat er na jarenlange machteloosheid van ondernemers een pilot plaatsvindt. Wel jammer dat deze zo lang op zich heeft laten wachten en ook jammer dat hij niet in Utrecht plaatsvindt. Wellicht zou een pilot de Utrechtse ondernemers alvast helpen in hun strijd tegen deze winkeldiefstal. Wij hebben daarom gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een pilot in Utrecht. Ook hebben we gevraagd naar een evaluatie van het rooftassenverbod tot nu toe. Misschien dat daar nog nieuwe inzichten uitkomen waardoor wij ondernemers beter kunnen ondersteunen vanuit de politiek.

Overigens zijn rooftassen niet de enige tassen die met een laag aluminium of lood bekleed zijn. De diepvriestas kan ook als rooftas gebruikt worden. U hoeft echter niet bang te zijn op beschuldiging van voorbereiding diefstal als u onderweg naar de supermarkt met diepvriestas in uw hand, een kledingwinkel binnenloopt. In de APV (gemeentelijke regelgeving) staat vermeld dat het verbod van rooftassen alleen geldt wanneer het in het bezit zijn daarvan een voorbereidingshandeling op diefstal is. Een diepvriestas of koeltas is zo opvallend, in de praktijk zal die nooit gebruikt worden.

Het verbod geldt dus slechts voor bezoekers van winkels die zich vreemd gedragen. In de nieuwsbrief van Centrum Management Utrecht is te lezen dat er naast tassen ook gebruik wordt gemaakt van dozen die lijken op cadeau’s, koffers, trolleys, jassen en dat zelfs rokken geprepareerd worden. Ze spreken van rokken of tassen die onnatuurlijk stijf, recht of bol staan, maar er toch weinig gewicht in lijkt te zitten.

Rooftassen zijn op dit moment verboden in de nabijheid van winkels, maar (nog) niet in winkels zelf. Dit maakt het voor ondernemers lastig om in te grijpen en geeft hen een machteloos gevoel. Daarom ziet de VVD Utrecht graag dat er geëxperimenteerd wordt met een verbod op het in bezit zijn van rooftassen in winkels zelf. Het in bezit zijn van rooftassen nabij winkels is al verboden, maar dat is niet genoeg. We zijn blij met de pilot in Limburg, maar de laatste stappen zijn nog niet gezet. Er moet ook gekeken worden naar de pakkans en de straf op bezit van een rooftas. De politiek kan hier onderdeel van de oplossing zijn.

Winkeldiefstal is helaas van alle tijden en het is onmogelijk om een diefstal vrije Utrechtse binnenstad te creëren. Ondertussen kunnen de ondernemers wel zoveel als mogelijk ondersteund worden door gemeente, politie en politiek. Zo moeten wij samen ons best doen voor een Utrecht waar ondernemers zo zorgeloos mogelijk kunnen ondernemen, zij op hun beurt zorgen voor gastvrije winkels en bezoekers van de binnenstad zo vrij mogelijk kunnen genieten van al het moois dat Utrecht te bieden heeft.

Utrecht wordt een ‘safe street’-gemeente! En nu?

December 2017- De burgemeester van Utrecht ondertekent binnenkort een intentieverklaring van de Verenigde Naties (VN). Daarmee wordt Utrecht een ‘safe streets’-gemeente. Dat betekent dat Utrecht gaat samenwerken met de VN, de politie en organisaties zoals ‘Pretty Woman’ (seksuele voorlichting) om de openbare ruimte in Utrecht nog veiliger te maken voor vrouwen en meiden. Klinkt erg sympathiek, maar wat betekent dit eigenlijk?

Onderzoek in een aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. En iedere week doen 24 vrouwen in Nederland aangifte van verkrachting. Ook in Utrecht krijgen meiden en vrouwen te maken met seksuele intimidatie of geweld op bijvoorbeeld hun werk (denk aan de #metoo discussie), maar ook in de openbare ruimte. Zo deed vader Albert Mulder een oproep gericht op vaders om toezicht te houden op hun dochters in zwembaden.

Bijna iedereen heeft wel eens een lijst met tips voor veiligheid op straat voorbij zien komen. Daarin wordt vrouwen bijvoorbeeld aangeraden zich niet te sexy te kleden, ‘s nachts niet alleen over straat te gaan, een cursus zelfverdediging te volgen, en meer van dergelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit legt de verantwoordelijkheid volledig op de verkeerde plek.” ( Seksuele intimidatie of geweld is nooit de schuld van het slachtoffer. Meiden die op zelfverdedigingscursus gaan: leuk, verstandig, maar lost het probleem niet op. Het zijn de mannen en jongens die zich schuldig maken aan seksueel geweld of intimidatie die (op z’n minst!) op cursus zouden moeten gaan.

Het project ‘Safe Streets’ van het VN Women Nationaal Comité Nederland richt zich op een totaal aanpak van dit probleem. Op verzoek van de Utrechtse VVD, gesteund door bijna alle andere Utrechtse politieke partijen, wordt ook Utrecht een ‘safe streets’-gemeente. Wat onder andere betekent dat: er informatie en ‘best practices’ verzameld en uitgewisseld worden met dit comité. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen in de openbare ruimte, verhoging van de meldingsbereidheid en bewustwording middels seksuele voorlichting (niet te verwarren met biologie) op scholen.

Organisaties als ‘Pretty Woman’ staan te springen om naast individuele hulpverlening aan meiden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of geweld, ook voorlichting op maat te geven aan jongens over de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Het klinkt allemaal misschien wat soft, maar er is echt nog veel te doen. Zo ontving ik laatst dit bericht op twitter: “Vrouwen zouden eerst eens hun bek los moeten trekken, niet eerst leuk de aandacht trekken en wanneer je die vervolgens krijgt doordat je aangeraakt wordt, niks zeggen!” Daar heb ik het volgende op gereageerd: “Er is een groot verschil tussen vriendelijk contact maken, flirten en aangeraakt willen worden. Daarnaast reageert niet elk mens hetzelfde in vervelende situaties. Gezien de woorden die je kiest als je over vrouwen praat, adviseer ik je om contact op te nemen met “. De nette variant, van wat er eigenlijk in mijn hoofd omging..

Over de noodzaak van ‘safe streets’ bestaat geen politiek debat, wel over of het zijn van een ‘safe street’ de oplossing is. Nee, de oplossing is het zeker niet. Op dit moment wordt er niet veel meer gezegd dan dat het een belangrijk thema is. Het echte verschil, de echte oplossing, die komt hierna. De gemeenteraad krijgt rond zomer 2018 een inventarisatie van het college met mogelijke oplossingen voor de openbare ruimte. Dan moet de politiek kleur bekennen. Welke oplossingen worden er opgepakt, waar wordt geld voor vrijgemaakt, hoe belangrijk vindt de gemeenteraad dit thema echt?

Samenvattend is het goed dat Utrecht een ‘safe street’-gemeente wordt. Ik ben er stiekem ook trots op dat het gelukt is. Of het ook een succes wordt, bepaalt de volgende Utrechtse gemeenteraad. De Utrechtse VVD zal in ieder geval haar verantwoordelijkheid nemen.

Het begint met voorlichting, aanspreken van wangedrag, het veilig inrichten van de openbare ruimte en het eindigt met veilig naar huis fietsen, veilig uitgaan en veilig jouw dochter naar het zwembad laten gaan. ‘Safe-streets’ begint met veiligheid voor meiden en vrouwen, maar het eindigt in meer: meer veiligheid en respect voor iedereen in Utrecht.