Kamerlid Ton Elias: Utrecht mag niet op slot

INVESTERINGEN IN AUTOBEREIKBAARHEID UTRECHT HARDER NODIG DAN OOIT

Tijdens een politiek café op maandavond 10 februari heeft VVD Kamerlid Ton Elias zich in scherpe bewoordingen uitgelaten over het mobiliteitsbeleid van het Utrechtse stadsbestuur. Elias: “Om werkgelegenheid te behouden en sterker uit de crisis te komen zal Utrecht de komende vier jaar ook in de autobereikbaarheid van de stad moeten investeren.”

“De stad Utrecht kan het met haar centrale ligging niet permitteren om de auto links te laten liggen. De wijze waarop het college van GroenLinks, PvdA en D66 de afgelopen 4 jaar op de autobereikbaarheid heeft bezuinigd is contraproductief, ongeëvenaard en slecht voor heel het land”, aldus Elias.

De afgelopen collegeperiode is 112 miljoen euro aan bereikbaarheidsgeld verdampt door het te gebruiken om gaten in de begroting te dichten. Daarbij komt dat in 2010 de reservering van 80 miljoen euro ten behoeve van de Spoorlaan is verdwenen ten behoeve van de links collegeambities.

Elias hekelde het voornemen om de knelpunten van luchtkwaliteit in de stad op te lossen door het aanleggen van knips voor het autoverkeer. Als voorbeeld noemde hij de geplande knip bij de Monicabrug. Ton Elias: “Deze en andere knips zullen alleen maar leiden tot meer rondrijden, meer zoekverkeer én meer uitstoot. Knips maken het automobilisten welhaast onmogelijk om de Binnenstad van Utrecht en de daar gelegen parkeergarages te bereiken.”

Over de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht was het liberale Kamerlid eveneens duidelijk: “Het college moet duidelijkheid scheppen en lef tonen door zich niet langer te verschuilen achter drie varianten, maar te kiezen voor één voorkeursvariant waarbij gemeente en provincie gezamenlijk optrekken”, aldus Elias. “Een volledig uitgewerkt ontwerp voor de rest van de NRU maakt de kans het grootst dat de rijksbijdrage voor het project eerder beschikbaar komt.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.