VVD wil einde aan rooftassenterreur

De VVD wil dat er in Utrecht harder tegen het bezit van rooftassen wordt opgetreden. Winkeldieven gebruiken op grote schaal geprepareerde voorwerpen om hun diefstallen te kunnen plegen.

Op dit moment is het niet strafbaar om in een winkel in het bezit te zijn van een rooftas. Raadslid Queeny Rajkowski: “Het is niet uit te leggen dat het in het bezit zijn van een rooftas buiten de winkel wel strafbaar is, maar in de winkel niet. Het bezit van een rooftas in een winkel zou wat ons betreft daarom als voorbereidingshandeling of poging tot diefstal aangemerkt moeten kunnen worden.”

Rooftassen zijn gebaseerd op het principe dat een omhulsel van bijvoorbeeld aluminium of lood in staat is het beveiligingsmechanisme van detectiepoortjes bij de uitgang van de winkel te omzeilen. Sinds 2010 is in Utrecht een rooftassenverbod van kracht dankzij een wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De APV geldt echter niet in winkels zelf.

Centrummanagement Utrecht laat weten dat het aantal winkeldiefstallen waarbij rooftassen worden gebruikt de afgelopen jaren is toegenomen. Dagelijks verdwijnen er stapels kleren uit de winkels in de binnenstad, aldus Tom Broekman van Centrummanagement. Dit zorgt voor enorme inkomstenderving voor de verschillende (kleding)winkels.

Winkeldieven lijken, vanwege een lage pakkans enerzijds en een lage boete anderzijds, totaal niet onder de indruk van het verbod. Rajkowski wil daarom weten hoeveel boetes er sinds 2010 zijn uitgeschreven en of er sprake is van beperkte handhavingsmogelijkheden. Rajkowski: “Wellicht zouden buitengewoon opsporingsambtenaren de bevoegdheid kunnen krijgen om op het bezit van rooftassen te handhaven.”

Tot slot roept Rajkowski de burgemeester ook op om binnen de driehoek en met de G4 en het Ministerie van Justitie in gesprek te gaan over de mogelijkheden om tegen het bezit van rooftassen in winkels op te treden. Rajkowski: “Er moet actiever gehandhaafd worden op rooftassen in winkelgebieden en ook moet het in bezit zijn van een rooftas in een winkel verboden worden. Onze ondernemers moeten nu hopeloos toekijken hoe op grote schaal uit hun winkel geroofd wordt. De materiële en immateriële schade veroorzaakt door winkeldiefstal is enorm. Hier moet snel een oplossing voor komen!”

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.