Zorgen over bekladding gebedshuizen

Afgelopen nacht zijn de Ulu-moskee en twee synagogen beklad met hakenkruizen en racistische teksten .

Op een foto is te zien dat er ten minste drie hakenkruizen op de gevel van de moskee zijn aangebracht. Zowel de deur als de muur zijn besmeurd. Ook wanden van de synagogen zijn beklad met hakenkruizen. De politie gaf aan dat een 44-jarige man is aangehouden. De fracties van DENK, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD veroordelen deze afschuwelijke daad en staan voor de veiligheid van onze burgers.

De toenemende haat richting de islamitische en joodse gemeenschap brengt ons op de volgende vragen.

 1. Is het college op de hoogte van de gebeurtenis bij de Ulu Moskee en de twee synagogen? Klopt het dat het alleen gaat om deze gebouwen, of zijn er meer bekladdingen of vernielingen geweest? Heeft het college ook al contact gehad met de vertegenwoordigers van deze religieuze instellingen om haar steun te betuigen en te acteren op de zorgen die er leven?
 2. Dit soort incidenten hebben een grote invloed op het gevoel van veiligheid en raakt mensen diep in hun hart. Is het college het met ons eens dat dit soort incidenten snel een veroordeling verdienen?Uit gesprekken met de vertegenwoordigers van de Ulu-Moskee is gebleken dat de verdachte zich eerder schuldig heeft gemaakt aan het verstoren van het vrijdagsgebed, maar onder het mom van ‘verward gedrag’ al snel weer is vrijgelaten zonder vervolging. Dit zou al het derde (gewelds)incident zijn van dezelfde persoon.
 1. De fracties vinden het belangrijk dat strafbare feiten en verward gedrag er niet toe moet leiden dat anderen zich structureel onveilig voelen. Kan het college aangeven welke effectieve maatregelen genomen kunnen worden zodat anderen zich niet onveilig voelen door het verwarde gedrag en de gepleegde vernielingen? En welke mogelijkheden zijn er op het gebied van strafrechtelijke vervolging?Uit het persbericht van de Ulu Moskee en de Joodse Gemeenschap Nederland blijkt dat zij zich grote zorgen maken rondom de veiligheid van hun bezoekers en roepen de overheid op om extra maatregelen te treffen.
 2. Zijn er extra acties en maatregelen door het college genomen rondom de Ulu Moskee en de twee synagogen in kwestie? Zo ja, waar bestaan deze uit? Zo nee, waarom niet en op welke termijn kunnen deze verwacht worden?
 3. Wat gaat de gemeente doen om de objectieve veiligheid en het gevoel van veiligheid van de bezoekers van moskeeën, kerken en synagogen in algemene zin te herstellen zodat iedereen in Utrecht zijn of haar religie in alle vrijheid kan belijden?
 1. Op welke manier acteert het college op deze toenemende dreiging van rechts- extremisme? Kan het college het gevaar van rechts-extremistische groeperingen in Utrecht in kaart brengen en delen met de raad?
 2. Kan het college, gelet op de urgentie en het belang van dit onderwerp, binnen 2 weken met een reactie komen op deze vragen?

Gesteld door:

 •  Mahmut Sungur, DENK
 •  Peter van Corler, GroenLinks
 •  Bülent Isik, PvdA
 •  Maarten Koning, D66
 •  Queeny Rajkowski, VVD

Lees hier de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.